Zonerama

icon-posta

Obecní úřad Lesná

Lesná 21, 671 02, p. Šumná

IČO: 00600482

Tel: +420 515 291 301

ID datové schránky: f3ba2xe

e-mail: oulesna@seznam.cz

číslo účtu pro platby: 14829741/0100

 
 
com_urednideska
Obecně závazné vyhlášky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
23.6.2020 nikdy Řád veřejného pohřebiště obce Lesná
 
Ostatní dokumenty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
4.11.2021 6.12.2021 Volby přísedících pro období 2022-2026
16.9.2021 31.12.2022 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy č.j. MZE-49892_2021-16212
30.7.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy č.j.: 33784/2020-MZE-16212
29.7.2020 2.1.2023 33784_2020-MZE-16212
9.9.2019 31.12.2022 MZE - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
 
Svazek obcí Národního parku Podyjí
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
16.6.2021 nikdy Oznámení o zveřejněných dokumentech Svazek obcí Národního parku Podyjí
 
Sdružení pro obnovu a rozvoj obcí Vranovska
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
20.7.2021 nikdy Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Vranovsko
 
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
1.12.2021 10.12.2021 Pozvánka na XXVI. zasedání zastupitelstva obce Lesná
 
VAK Znojemsko
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
15.10.2021 nikdy Oznámení o schválených dokumentech VAK Znojemsko
 
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
23.3.2021 nikdy Závěrečný účet obce Lesná za rok 2020
23.3.2021 nikdy Oznámení o schválení závěrečného účtu obce Lesná za rok 2020
 
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2021
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
3.9.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021
10.6.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021
11.5.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
4.3.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
22.12.2020 31.12.2021 Schválený rozpočet na rok 2021
22.12.2020 31.12.2021 Oznámení o schváleném rozpočtu obce Lesná na rok 2021 a rozpočtových opatření vztahujícím se k roku 2021 a střednědobém výhledu obce
22.12.2020 31.12.2021 Střednědobý výhled rozpočtu obce Lesná na roky 2019-2023
22.12.2020 31.12.2021 Oznámení o schválení rozpočtu a střednědobého výhledu MŠ Lesná
22.12.2020 31.12.2021 Schválený rozpočet MŠ Lesná na rok 2021
22.12.2020 31.12.2021 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Lesná na roky 2022-2023
 
Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb.
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
29.10.2021 nikdy Informace podle zákona 106/1999 Sb. 2021-02
3.9.2021 nikdy Informace podle zákona 106/1999 Sb. 2021-01

Žádost je zveřejněna z důvodu velkého množství osobních údajů bez příloh. Celá žádost je k nahlédnutí na OÚ Lesná.

 
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2022
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
18.11.2021 nikdy Návrh rozpočtu na rok 2022
18.11.2021 nikdy Návrh rozpočtu MŠ Lesná na rok 2022
18.11.2021 nikdy Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Lesná na roky 2023 a 2024
18.11.2021 nikdy Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lesná na období 2023-2026
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie
15.11.2021 30.11.2021
Souhrn usnesení z XXV. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
8.11.2021 24.11.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
Ostatní dokumenty
18.10.2021 12.11.2021
Záměr prodeje pozemku parc. číslo 1074 k.ú. Lesná u Znojma
Ostatní dokumenty
3.11.2021 12.11.2021
Pozvánka na XXV. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
21.10.2021 9.11.2021
Rozhodnutí stavební povolení
Ostatní dokumenty
1.10.2021 3.11.2021
Informace o konání odvozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Ostatní dokumenty
18.10.2021 2.11.2021
Souhrn usnesení z XIV. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
30.7.2021 15.10.2021
Oznámení o schválených dokumentech
VAK Znojemsko
6.10.2021 15.10.2021
Pozvánka na XXIV. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
14.9.2021 13.10.2021
Dražební vyhláška č.j. 091 EX 03441/15-128
Dražební vyhlášky
29.7.2021 10.10.2021
Stanovení minimálního počtu členů volební komise - 2021
Volby
29.7.2021 10.10.2021
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - 2021
Volby
29.7.2021 10.10.2021
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - 2021
Volby
29.7.2021 10.10.2021
Oznámení o době a místě konání voleb 2021
Volby
7.9.2021 1.10.2021
Vyrozumění OVK 2021
Volby
14.9.2021 30.9.2021
Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j. SMUZN 33996_202 DOP_Ziz
Ostatní dokumenty
7.9.2021 16.9.2021
Svolání na první zasedání OVK 2021
Volby
25.8.2021 9.9.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 21. 9. 2021
Ostatní dokumenty
29.7.2021 31.8.2021
Nepřítomnost účetní 2.8.2021-30.8.2021
Ostatní dokumenty
22.7.2021 26.8.2021
Nařízení Města Znojma 2/2021
Ostatní dokumenty
26.7.2021 10.8.2021
Souhrn usnesení z XXIII. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
8.7.2021 30.7.2021
Oznámení zveřejněných dokumentech
VAK Znojemsko
11.5.2021 26.7.2021
Policie ČR upozornění na podvodné jednání

https://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-soucasne-trendy-podvodniku-vishing-a-spoofing.aspx

 

Současné trendy podvodníků - vishing a spoofing

Kriminalisté řeší desítky případů se škodami v řádu milionů korun. 

Policie České republiky v posledních týdnech zaznamenala vzrůstající aktivitu skupiny osob, které využívají jednu z metod sociálního inženýrství a to takzvaný Vishing. Jedná se o princip, který je založený na telefonních hovorech, kdy se v tomto případě osoby volajících zpravidla představují jako pracovníci banky, kteří zjistili napadení bankovního účtu. Tito domnělí pracovníci banky svými tvrzeními vystraší osobu, které volají, přičemž jejich hlavním cílem je získat její peníze. Sdělí, že je nutné, aby finanční prostředky byly z vlastního účtu okamžitě převedeny na jiný účet s tím, že budou po vyřešení celé věci následně vráceny, což se samozřejmě nestane. Uvedené osoby tímto způsobem mohou vylákat i další citlivé údaje, které následně zneužijí. Tento typ podvodného jednání je nebezpečný zejména v tom, že falešní pracovníci bank mohou již před hovorem nejenom znát různé informace o osobách, které kontaktují, ale hlavně při hovorech užívají tak zvaný spoofing telefonního čísla, při kterém dokážou napodobit jakékoliv telefonní číslo, včetně infolinek bank. Rovněž bylo zaznamenáno několik případů, při kterých telefonicky kontaktují další osoby, které vystupují jako policisté, s cílem ujistit o pravdivosti tvrzení ohledně napadení bankovního účtu a nutnosti převodu peněz na „bezpečný“ bankovní účet dle předchozích instrukcí domnělých pracovníků bank.

Obecné zásady:

  • Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.
  • Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód, který Vám přišel formou SMS zprávy.
  • Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.
  • Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače.
  • Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví.
  • Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.
  • Aktualizovat software, antivirový program, firewall.
  • Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podobného podvodného jednání.
  • Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které Vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.)

Policie ČR varuje:

Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku. Pokud Vás shora naznačeným způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se rovněž obrátit na  tísňovou linku Policie České republiky na čísle 158 a celou záležitost oznamte.

Ostatní dokumenty
14.7.2021 23.7.2021
Pozvánka na XXIII. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
14.7.2020 20.7.2021
Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb.- Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska
Sdružení pro obnovu a rozvoj obcí Vranovska
14.7.2020 20.7.2021
Rozpočtová opatření 2020 - Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska
Sdružení pro obnovu a rozvoj obcí Vranovska
30.6.2021 15.7.2021
Souhrn usnesení z XXII. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
31.12.2020 30.6.2021
Oznámení o schválení dokumentů 2020-04
VAK Znojemsko
2.6.2021 29.6.2021
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 Vodovody a kanalizace Znojemsko
VAK Znojemsko
16.6.2021 25.6.2021
Pozvánka na XXII. zasedání zastupitelstva obec Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
28.5.2021 24.6.2021
Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu 2022-2026
Sdružení pro obnovu a rozvoj obcí Vranovska
1.6.2021 24.6.2021
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska
Sdružení pro obnovu a rozvoj obcí Vranovska
24.5.2021 12.6.2021
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 Svazku obcí Národního parku Podyjí
Svazek obcí Národního parku Podyjí
24.5.2021 12.6.2021
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Svazek obcí Národního parku Podyjí
17.5.2021 2.6.2021
Souhrn usnesení z XXI. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
23.2.2021 31.5.2021
OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Ostatní dokumenty
23.4.2021 28.5.2021
Veřejná vyhláška FÚ č.j.:1762984/21-3000-11460-705400
Ostatní dokumenty
26.4.2021 19.5.2021
Odvoz velkoobjemového odpadu
Ostatní dokumenty
26.4.2021 16.5.2021
Odvoz nebezpečného odpadu
Ostatní dokumenty
30.4.2021 14.5.2021
Pozvánka na XXI. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
23.3.2021 8.4.2021
Veřejná vyhláška OOP - SMUZN 10046_2021 DOP_Lt
Ostatní dokumenty
18.3.2021 5.4.2021
Souhrn usnesení z XX. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
2.3.2020 31.3.2021
Schválený rozpočet obce Lesná na rok 2020
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
2.3.2020 31.3.2021
Oznámení o schváleném rozpočtu obce Lesná na rok 2020 a rozpočtových opatření vztahujícím se k roku 2020 a střednědobém výhledu obce
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
1.4.2020 31.3.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
5.5.2020 31.3.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
18.6.2020 31.3.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2020
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
9.7.2020 31.3.2021
Rozpočtové opatření č. 4/2020
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
10.9.2020 31.3.2021
Rozpočtové opatření č. 5/2020
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
6.10.2020 31.3.2021
Rozpočtové opatření č. 6/2020
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
3.11.2020 31.3.2021
Rozpočtové opatření č. 7/2020
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
3.12.2020 31.3.2021
Rozpočtové opatření č. 8/2020
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
9.2.2021 31.3.2021
Finanční úřad - informace
Ostatní dokumenty
19.1.2021 31.3.2021
Oznámení o schválení dokumentů 2021-0
VAK Znojemsko
27.5.2020 23.3.2021
Závěrečný účet obce Lesná za rok 2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
27.5.2020 23.3.2021
Oznámení o schválení závěrečného účtu obce Lesná za rok 2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
23.2.2021 19.3.2021
Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2020
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
10.3.2021 19.3.2021
Pozvánka na XX. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
23.2.2021 10.3.2021
Obecně závazná vyhláška obce Lesná č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Obecně závazné vyhlášky
22.2.2021 10.3.2021
Souhrn usnesení z XIX. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
7.1.2021 28.2.2021
ROZHODNUTÍ hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti
Ostatní dokumenty
10.2.2021 19.2.2021
Pozvánka na XIX. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
18.1.2021 3.2.2021
Souhrn usnesení z XVIII. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
6.1.2021 15.1.2021
Pozvánka na XVIII. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
21.12.2020 6.1.2021
Souhrn usnesení z XVII. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
22.4.2019 2.1.2021
MZE - OOP - lesy
Ostatní dokumenty
5.12.2018 31.12.2020
Schválený rozpočtový výhled na roky 2019-2023
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
18.12.2019 31.12.2020
Schválený rozpočet MŠ Lesná na rok 2020
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
18.12.2019 31.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Lesná na roky 2021 a 2022
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
18.12.2019 31.12.2020
Oznámení o schválení rozpočtu a střednědobého výhledu MŠ Lesná
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
19.8.2019 31.12.2020
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1. 8. 2019
Ostatní dokumenty
16.11.2020 31.12.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SONPP na roky 2021-2025
Svazek obcí Národního parku Podyjí
21.10.2020 31.12.2020
VAK - Oznámení o schválení dokumentů 2020-3
VAK Znojemsko
2.3.2020 22.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce Lesná na roky 2019-2023
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
1.12.2020 18.12.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2021
1.12.2020 18.12.2020
MŠ Lesná - Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu 2022-2023
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2021
9.12.2020 18.12.2020
Pozvánka na XVII. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
19.10.2020 17.12.2020
207EX 2473/16-71 - dražební vyhláška
Dražební vyhlášky
1.12.2020 17.12.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu 2022-2024
VAK Znojemsko
19.10.2020 4.11.2020
JmK - aktualizace ZUR
Ostatní dokumenty
19.10.2020 4.11.2020
Souhrn usnesení z XVI. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
23.7.2020 21.10.2020
VAK - Oznámení o schválení dokumentů 2020-2
VAK Znojemsko
7.10.2020 16.10.2020
Pozvánka na XVI. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
27.8.2020 11.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb
Volby
23.7.2020 3.10.2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Volby
23.7.2020 3.10.2020
Informace o počtu sídlech volebních okrsků
Volby
23.7.2020 3.10.2020
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Volby
4.9.2020 1.10.2020
Nepřítomnost účetní a dovolená starosty
Ostatní dokumenty
1.9.2020 22.9.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 21. 9. 2020
Ostatní dokumenty
27.8.2020 19.9.2020
Vyrozumění členům okresní volební komise
Volby
2.9.2020 11.9.2020
Pozvánka na XV. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
27.8.2020 10.9.2020
Pozvánka na první zasedání OVK dne 9.9.2020 v 17:00 hodin
Volby
17.8.2020 4.9.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 3. 9. 2020 - netýká se domácností
Ostatní dokumenty
21.7.2020 23.7.2020
VAK - Oznámení o schválení dokumentů 2020-1
VAK Znojemsko
29.6.2020 15.7.2020
Výpis usnesení z XIV. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
19.6.2020 8.7.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 7. 7. 2020
Ostatní dokumenty
19.6.2020 4.7.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 9. 7. 2020
Ostatní dokumenty
16.9.2019 30.6.2020
Oznámení o schválení Rozpočtového opatření č. 1/2019
Svazek obcí Národního parku Podyjí
2.1.2020 30.6.2020
Oznámení o schválení rozpočtového provizoria na rok 2020
Svazek obcí Národního parku Podyjí
3.6.2020 30.6.2020
Návrh rozpočtu na rok 2020
Svazek obcí Národního parku Podyjí
3.6.2020 30.6.2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Svazek obcí Národního parku Podyjí
16.12.2019 30.6.2020
Oznámení o schválení dokumentů 2019-5
VAK Znojemsko
16.1.2020 30.6.2020
Oznámení o schválení dokumentů 2020-0
VAK Znojemsko
17.6.2020 26.6.2020
Pozvánka na XIV. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
5.6.2020 25.6.2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
VAK Znojemsko
27.5.2020 13.6.2020
Řád veřejného pohřebiště obce Lesná
Nařízení obce
11.5.2020 10.6.2020
JmK - projednání ZUR
Ostatní dokumenty
20.5.2020 8.6.2020
Souhrn usnesení z XIII. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
22.4.2020 28.5.2020
FÚ - veřejná vyhláška - daň z nemovitosti - hromadný předpisný seznam
Ostatní dokumenty
10.4.2019 27.5.2020
Schválený závěrečný účet obce Lesná za rok 2018
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
2.3.2020 27.5.2020
Oznámení o schválení závěrečného účtu obce Lesná za rok 2018
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
6.5.2020 21.5.2020
Pozvánka na XIII. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
27.4.2020 17.5.2020
Zápis do MŠ Lesná
Ostatní dokumenty
22.4.2020 15.5.2020
Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
8.4.2020 13.5.2020
FÚ - veřejná vyhláška - daň z nemovitosti
Ostatní dokumenty
24.4.2020 9.5.2020
Odvoz nebezpečného odpadu
Dražební vyhlášky
24.4.2020 9.5.2020
Odvoz velkoobjemového odpadu
Dražební vyhlášky
20.4.2020 6.5.2020
Stavební povolení - Chodník kolem silnice II/408
Ostatní dokumenty
23.3.2020 13.4.2020
OOP - vyhrazení cest v klidovém území NP Podyjí
Ostatní dokumenty
16.3.2020 6.4.2020
Oznámení o zahájení řízení - Chodník kolem silnice II/408
Ostatní dokumenty
18.12.2019 31.3.2020
Rozpočtové provizorium obce Lesná na rok 2020
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
2.3.2020 17.3.2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce Lesná na roky 2019-2023
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
24.2.2020 12.3.2020
Souhrn usnesení z XII. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
6.3.2019 2.3.2020
Schválený rozpočet obce Lesná na rok 2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
3.4.2019 2.3.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
25.5.2019 2.3.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
10.6.2019 2.3.2020
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
17.7.2019 2.3.2020
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
16.8.2019 2.3.2020
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
22.8.2019 2.3.2020
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
30.9.2019 2.3.2020
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
30.10.2019 2.3.2020
Rozpočtové opatření č. 8/2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
2.12.2019 2.3.2020
Rozpočtové opatření č. 9/2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
2.1.2020 2.3.2020
Rozpočtové opatření č. 10/2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
2.1.2020 2.3.2020
Seznam dokumentů vztahujících se k roku 2019 zveřejněných k 2. 1. 2020
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
18.12.2019 2.3.2020
Informace o schválení rozpočtového provizoria na rok 2020
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
31.1.2020 21.2.2020
Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2020
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
12.2.2020 21.2.2020
Pozvánka na XII. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
16.1.2020 3.2.2020
Návrh OOP vyhrazení cest v NP Podyjí
Ostatní dokumenty
2.12.2019 2.1.2020
Seznam dokumentů vztahujících se k roku 2019 zveřejněných k 2. 12. 2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
2.12.2019 2.1.2020
Vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lesná
Obecně závazné vyhlášky
2.12.2019 2.1.2020
Vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
Obecně závazné vyhlášky
2.12.2019 2.1.2020
Vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu
Obecně závazné vyhlášky
2.12.2019 2.1.2020
Vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazné vyhlášky
4.12.2019 2.1.2020
Usnesení z XI. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
9.12.2019 31.12.2019
MŽP - návrh OOP - stanovení klidových území v NP Podyjí
Ostatní dokumenty
7.5.2019 31.12.2019
Oznámení o schválení dokumentů 2019-1
VAK Znojemsko
9.1.2019 31.12.2019
Oznámení o schválených dokumentech 2019-0
VAK Znojemsko
26.6.2019 31.12.2019
Oznámení o schválení dokumentů 2019-2
VAK Znojemsko
17.7.2019 31.12.2019
Oznámení o schválení dokumentů 2019-3
VAK Znojemsko
26.9.2019 31.12.2019
Oznámení o schválení dokumentů 2019-4
VAK Znojemsko
16.1.2019 18.12.2019
Schválený rozpočet MŠ Lesná na rok 2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
16.1.2019 18.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Lesná na roky 2020 a 2021
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
27.11.2019 18.12.2019
NP Podyjí - návrh cest v klidovém území NP Podyjí
Ostatní dokumenty
29.11.2019 18.12.2019
VAK - návrh rozpočtu na rok 2020, návrh střednědobého výhledu na roky 2021-2023
VAK Znojemsko
27.11.2019 13.12.2019
Výpis usnesení z X. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
30.10.2019 10.12.2019
Seznam dokumentů vztahujících se k roku 2019 zveřejněných k 30. 10. 2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
13.11.2019 2.12.2019
Návrh rozpočtu MŠ Lesná na rok 2020
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
13.11.2019 2.12.2019
Návrh střednědobého výhledu MŠ Lesná na roky 2021 a 2022
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2020
13.11.2019 30.11.2019
Záměr prodeje nemovitého majetku
Ostatní dokumenty
21.11.2019 30.11.2019
Pozvánka na XI. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
6.11.2019 26.11.2019
Návrh OOP - vymezení klidového území NP Podyjí
Ostatní dokumenty
13.11.2019 22.11.2019
Pozvánka na X. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
7.10.2019 15.11.2019
Návrh OOP - dopravní omezení u kostela
Ostatní dokumenty
18.10.2019 8.11.2019
Usnesení z IX. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
16.10.2019 6.11.2019
Odvoz velkoobjemového odpadu
Ostatní dokumenty
16.10.2019 4.11.2019
Odvoz nebezpečného odpadu
Ostatní dokumenty
30.9.2019 30.10.2019
Seznam dokumentů vztahujících se k roku 2019 zveřejněných k 30. 9. 2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
9.10.2019 29.10.2019
Výběrové řízení - účetní obce
Ostatní dokumenty
9.10.2019 18.10.2019
Pozvánka na IX. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
18.9.2019 9.10.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 8. 10. 2019
Ostatní dokumenty
18.9.2019 5.10.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 4. 10. 2019
Ostatní dokumenty
28.8.2019 30.9.2019
Seznam dokumentů vztahujících se k roku 2019 zveřejněných k 28. 8. 2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
26.8.2019 17.9.2019
Výpis z usnesení z VIII. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
26.8.2019 16.9.2019
Protokol o otevíraní, hodnocení a posouzení nabídek - Rekonstrukce CAS Tatra 815
Ostatní dokumenty
16.8.2019 15.9.2019
Seznam dokumentů vztahujících se k roku 2019 zveřejněných k 16. 8. 2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
5.8.2019 26.8.2019
Výpis z usnesení ze VII. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
14.8.2019 23.8.2019
Pozvánka na VIII. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
8.8.2019 21.8.2019
Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce CAS Tatra 815
Ostatní dokumenty
17.7.2019 16.8.2019
Seznam dokumentů vztahujících se k roku 2019 zveřejněných k 17. 7. 2019
Ostatní dokumenty
24.7.2019 2.8.2019
Pozvánka na VII. zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
10.6.2019 17.7.2019
Seznam dokumentů vztahujících se k roku 2019 zveřejněných k 10. 6. 2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
24.6.2019 15.7.2019
Výpis z usnesení z VI. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
11.6.2019 1.7.2019
OOP - uzavírka silnice II/408 Lesná-Vracovice-Milíčovice
Ostatní dokumenty
25.6.2018 30.6.2019
Oznámení o schválení závěrečného účtu za rok 2017
Sdružení pro obnovu a rozvoj obcí Vranovska
15.5.2019 30.6.2019
Návrh závěrečného účtu za roku 2018
Svazek obcí Národního parku Podyjí
15.5.2019 30.6.2019
Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2018
Svazek obcí Národního parku Podyjí
8.2.2019 30.6.2019
Návrh rozpočtu SONPP na rok 2019
Svazek obcí Národního parku Podyjí
19.12.2018 30.6.2019
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
Svazek obcí Národního parku Podyjí
28.6.2018 30.6.2019
Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2018 a závěrečného účtu za rok 2017
Svazek obcí Národního parku Podyjí
17.7.2018 30.6.2019
Oznámení o schválení dokumentů 2018-2
VAK Znojemsko
8.10.2018 30.6.2019
Oznámení o schválení dokumentů 2018-3
VAK Znojemsko
11.12.2018 30.6.2019
Oznámení o schválení dokumentů 2018-4
VAK Znojemsko
10.1.2019 30.6.2019
Oznámení o schválení dokumentů 2018-5
VAK Znojemsko
3.6.2019 30.6.2019
Návrh závěrečného účtu VAK Znojemsko za rok 2018
VAK Znojemsko
30.5.2019 27.6.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Sdružení pro obnovu a rozvoj obcí Vranovska
12.6.2019 21.6.2019
Pozvánka na VI. zasedání - 20. 6. 2019
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
3.6.2019 19.6.2019
Veřejná vyhláška s návrhem OOP - usmrcování kormorána - vypořádání podmínek
Dražební vyhlášky
29.5.2019 13.6.2019
Schválený rozpočet na rok 2019 a Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Sdružení pro obnovu a rozvoj obcí Vranovska
19.12.2018 13.6.2019
Oznámení o zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019
Svazek obcí Národního parku Podyjí
25.5.2019 10.6.2019
Seznam dokumentů vztahujících se k roku 2019 zveřejněných k 25. 5. 2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
10.4.2019 25.5.2019
Seznam dokumentů vztahujících se k roku 2019 zveřejněných k 10. 4. 2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
27.3.2019 5.5.2019
Pozvánka na V. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
8.4.2019 29.4.2019
Výpis z usnesení z V. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
3.4.2019 10.4.2019
Seznam dokumentů vztahujících se k roku 2019 zveřejněných k 3. 4. 2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
18.3.2019 8.4.2019
Veřejná vyhláška s návrhem OOP - usmrcování kormorána
Ostatní dokumenty
25.2.2019 5.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2018
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
6.3.2019 3.4.2019
Seznam dokumentů vztahujících se k roku 2019 zveřejněných k 6. 3. 2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
4.2.2019 28.3.2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Sdružení pro obnovu a rozvoj obcí Vranovska
10.10.2018 28.3.2019
Oznámení o schválení rozpočtového opatření č. 2/2018
Sdružení pro obnovu a rozvoj obcí Vranovska
18.2.2019 13.3.2019
Výpis z usnesení z IV. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
16.1.2019 6.3.2019
Seznam dokumentů vztahujících se k roku 2019 zveřejněných k 16. 1. 2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
16.1.2019 6.3.2019
Pravidla rozpočtové provizoria obce Lesná na rok 2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
16.1.2019 15.2.2019
Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
6.2.2019 15.2.2019
Pozvánka na IV. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
2.1.2019 29.1.2019
Výpis z usnesení z III. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
5.12.2018 16.1.2019
Seznam dokumentů vztahujících se k roku 2019 zveřejněných k 5. 12. 2018
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
26.11.2018 31.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu
VAK Znojemsko
5.12.2018 28.12.2018
Návrh rozpočtu MŠ Lesná na rok 2019
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
5.12.2018 28.12.2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Lesná na roky 2020 a 2021
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
3.12.2018 28.12.2018
Výpis z usnesení z II. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
19.12.2018 28.12.2018
Pozvánka na III. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
12.11.2018 30.11.2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2023
Dokumenty dle zákona č. 250/2000 - 2019
21.11.2018 30.11.2018
Pozvánka na II. zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
1.11.2018 19.11.2018
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
22.10.2018 1.11.2018
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Lesná
Zastupitelstvo obce - volební období 2018-2022
25.6.2018 10.10.2018
Oznámení o schválení rozpočtového opatření č. 1/2018
Sdružení pro obnovu a rozvoj obcí Vranovska
5.6.2018 30.6.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
VAK Znojemsko
23.5.2018 21.6.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Sdružení pro obnovu a rozvoj obcí Vranovska

banner klesti

logo krizport

BLOND1

000244 05 001052

logo1 offic

logo

erb
Obec Lesná

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

© 2021 Obec Lesná

Prohlášení o přístupnosti

CMS by Joomla!