Zonerama

icon-posta

Obecní úřad Lesná

Lesná 21, 671 02, p. Šumná

IČO: 00600482

Tel: +420 515 291 301

ID datové schránky: f3ba2xe

e-mail: oulesna@seznam.cz

číslo účtu pro platby: 14829741/0100

Symbolika návrhů znaku a vlajky obce L e s n á

(okr. Znojmo)

Vesnice byla založena v r. 1794 na místě vymýceného lesa na vranovském panství (podobně jako o čtyři roky později Šumná). Své původní jméno Liliendorf získala po svém zakladateli rytíři Josefu Hilgartnerovi z Liliendorfu. Lesná je zemědělskou obcí s dřevařským průmyslem. Její dominantou je větrný mlýn holandského typu, vybudovaný v 1. polovině 19. století na východním okraji osady při silnici na Znojmo. Starší historickou památkou je barokní poklona, patrně z přelomu 18. a 19.století. Na návsi stojící kaple sv.Terezie pochází z let 1867-68.

Při svém založení získala Lesná i vlastní obecní pečeť, v jejímž pečetním poli je vyobrazen částečně seřezaný kmen mohutného listnatého stromu vyrůstající z rovné půdy, po stranách dva menší keříky, opis majuskulou GEMEINDE. LILIEN. DORF. 1794. ( MZA Brno, f-G 125, i.č.1789 ).

Dominantní figurou, uplatněnou v návrzích znaku a praporu dnešní Lesné se stal symbol větrného mlýna (lopatky ve tvaru kříže, střídající se s oboustranně liliovitě zakončenými hůlkami, jež jsou narážkou na původní německé pojmenování obce). Motiv do středu umístěné heraldické růže představuje atribut sv.Terezie – patronky kaple v Lesné. Základní modro-stříbrná. resp. modro – bílá kombinace tinktur znaku a vlajky byla převzata z erbu zakladatele obce Josefa Hilgartnera z Liliendorfu.

 

Miroslav J. V. P a v l ů

heraldik

Lesná-ZNAK       Lesná-VLAJKA

Obecní symboly převzal z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka dne 10. září 2015 starosta obce Ivo Prchal.

banner klesti

logo krizport

BLOND1

000244 05 001052

logo1 offic

logo

erb
Obec Lesná