Zonerama

icon-posta

Obecní úřad Lesná

Lesná 21, 671 02, p. Šumná

IČO: 00600482

Tel: +420 515 291 301

ID datové schránky: f3ba2xe

e-mail: oulesna@seznam.cz

číslo účtu pro platby: 14829741/0100

Symbolika návrhů znaku a vlajky obce L e s n á

(okr. Znojmo)

Vesnice byla založena v r. 1794 na místě vymýceného lesa na vranovském panství (podobně jako o čtyři roky později Šumná). Své původní jméno Liliendorf získala po svém zakladateli rytíři Josefu Hilgartnerovi z Liliendorfu. Lesná je zemědělskou obcí s dřevařským průmyslem. Její dominantou je větrný mlýn holandského typu, vybudovaný v 1. polovině 19. století na východním okraji osady při silnici na Znojmo. Starší historickou památkou je barokní poklona, patrně z přelomu 18. a 19.století. Na návsi stojící kaple sv.Terezie pochází z let 1867-68.

Při svém založení získala Lesná i vlastní obecní pečeť, v jejímž pečetním poli je vyobrazen částečně seřezaný kmen mohutného listnatého stromu vyrůstající z rovné půdy, po stranách dva menší keříky, opis majuskulou GEMEINDE. LILIEN. DORF. 1794. ( MZA Brno, f-G 125, i.č.1789 ).

Dominantní figurou, uplatněnou v návrzích znaku a praporu dnešní Lesné se stal symbol větrného mlýna (lopatky ve tvaru kříže, střídající se s oboustranně liliovitě zakončenými hůlkami, jež jsou narážkou na původní německé pojmenování obce). Motiv do středu umístěné heraldické růže představuje atribut sv.Terezie – patronky kaple v Lesné. Základní modro-stříbrná. resp. modro – bílá kombinace tinktur znaku a vlajky byla převzata z erbu zakladatele obce Josefa Hilgartnera z Liliendorfu.

 

Miroslav J. V. P a v l ů

heraldik

Lesná-ZNAK       Lesná-VLAJKA

Obecní symboly převzal z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka dne 10. září 2015 starosta obce Ivo Prchal.

banner klesti

logo krizport

BLOND1

000244 05 001052

logo1 offic

logo

erb
Obec Lesná

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

© 2022 Obec Lesná

Prohlášení o přístupnosti

CMS by Joomla!