Zonerama

icon-posta

Obecní úřad Lesná

Lesná 21, 671 02, p. Šumná

IČO: 00600482

Tel: +420 515 291 301

ID datové schránky: f3ba2xe

e-mail: oulesna@seznam.cz

číslo účtu pro platby: 14829741/0100

Realizované projekty v roce 2023

orez jmk publicita

Realizované projekty v roce 2022

Pořízení přileb 7 ks přileb Dräger HPS 3500 včetně svítilen pro JSDH Lesná byl podpořen částkou 40.000,- Kč. Celkové náklady činily 46.195,- Kč.

agrofert helmy

 

knihovna jmkprostranstvi smer sumna 2022

publici MK 2022

solarni stanice 2022

 

Realizované projekty v roce 2021

křížek kostel

 

Publicita chodnik

www.sfzp.cz

www.mzp.cz 

IROP publicita page 001

Realizované projekty v roce 2020

publicita křížek

Náklady projektu: 82.125,- Kč

Výše dotace z JMK: 29.000,- Kč

Plakát Šablony MŠ Lesná III

 

Realizované projekty v roce 2019

publicita-naves.jpg

www.sfzp.cz

www.mzp.cz 

bytovky.jpg

www.sfzp.cz

www.mzp.cz 

 

Realizované projekty v roce 2018

Oprava kostela sv. Terezie z Avily – II. etapa
Rozsah prací: oprava východní, západní a jižní strany fasády
Náklady projektu: 574.722,- Kč
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva kultury částkou 250.000,- a Jihomoravského kraje částkou 215.200,- Kč

Chodník kolem silnice II/408 v obci Lesná
Rozsah prací: nový chodník vč. podkladových vrstev od č.p. 1-20
Náklady projektu: 1,951 mil. Kč
Projekt byl realizován za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1,388 mil Kč

Pořízení nového DA pro JSDH Lesná
Dodávka dopravního automobilu L1Z pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Lesná
Náklady projektu: 949.729,- Kč
Projekt byl realizován za podpory Generálního ředitelství HZS ČR ve výši 450.000,- Kč a Jihomoravského kraje ve výši 300.000,-

Oprava střechy v kulturním zařízení obce Lesná
Rozsah prací: výměna střešní krytiny, střešních latí, zafóliování a výměna vadných částí krovů
Náklady projektu: 533.852,- Kč
Projekt byl realizován za podpory Jihomoravského kraje ve výši 248.000,- Kč

Oprava prvovýjezdového automobilu Tatra 815 CAS 24
Rozsah prací: výměna pneumatik na jedné nápravě, výměna redukčního jistícího ventilu a výměna krytu autobaterie
Náklady projektu: 36.535,21 Kč
Projekt byl realizován za podpory Jihomoravského kraje ve výši 25.000,- Kč

 

Realizované projekty v roce 2017

Oprava kostela sv. Terezie z Avily – I. etapa
Rozsah prací – výměna střešní krytiny, oprava střechy věže, fasády věže, fasády průčelí a odvodnění objektu
Předběžné náklady: 997.000,- Kč
Projekt bude realizován za podpory Ministerstva kultury částkou 195.000,- a Jihomoravského kraje částkou 438.000,- Kč
Realizace: červen – září 2017

Venkovní posilovna v obci Lesná
Předběžné náklady: 312.313,- Kč
Projekt bude realizován za podpory Ministerstva pro místní rozvoj částkou 218.619,- Kč
Realizace: cca červenec – září 2017

Výměna oken a dveří v kulturním zařízení Lesná
Předběžné náklady: 279.385,- Kč
Projekt bude realizován za podpory Jihomoravského kraje částkou 139.000,- Kč
Realizace: červenec-září 2017

Pořízení ochranných prostředků a výjezdového tabletu pro JSDH Lesná
Předběžné náklady: 150.398,- Kč
Projekt bude realizován za podpory Jihomoravského kraje částkou 105.000,- Kč

 

Realizované projekty v roce 2016

Obec Lesná – Obnova VO
Celkové náklady na projekt činily 356.597,- Kč
Projekt byl realizován za podpory Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 178.298,5,- Kč
Realizace: září 2016

Revitalizace veřejné zeleně v obci Lesná
Celkové náklady na projekt činily 366.136,- Kč
Projekt byl realizován za podpory Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 292.908,- Kč
Realizace: červenec – říjen 2016

Oprava střechy obecního úřadu
Celkové náklady na projekt činily 332.800,- Kč
Projekt byl realizován za podpory Jihomoravského kraje ve výši 155.000,- Kč
Realizace: prosinec 2016

Stavební úpravy hasičské zbrojnice
Celkové náklady na projekt činily 516.734,- Kč
Projekt byl realizován za podpory Jihomoravského kraje ve výši 250.000,- Kč
Realizace: srpen – listopad 2016

 

Realizované projekty v roce 2015

Odborný ořez lip a ořešáku na hřbitově, návsi a v parku za kostelem
Celý projekt financovala Správa Národního parku Podyjí prostřednictvím dotačního titulu
Náklady: 70.000,- Kč
Realizace: březen 2015

Vybavení JSDH Lesná věcnými prostředky
Celkové náklady na projekt činily 222.603,4,- Kč.
Projekt byl realizován za podpory Jihomoravského kraje částkou 150.000,- Kč.
Pořízené vybavení: elektrocentrála, hadice, zásahové obleky, přilby a rukavice pro členy JSDH

První dětské hřiště v obci Lesná
Celkové náklady na tento projekt činily 384.792,- Kč.
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva pro místní rozvoj částkou 249.631,- Kč.
Realizace: září 2015

Rekonstrukce budovy Obecního úřadu Lesná
Celkové náklady na tento projekt činily 403.581,- Kč (z toho investiční 300.301,- Kč a neinvestiční 103.280,- Kč)
Projekt by realizován za podpory Jihomoravského kraje částkou 112.000,- Kč.
Rozsah prací: nový strop nad kanceláří, zalití a zateplení stropu z hurdis nad knihovnou, nová elektroinstalace, nová otopná soustava, nová vinylová podlaha, nový kancelářský nábytek a nová rozhlasová ústředna
Realizace: září-prosinec 2015

banner klesti

logo krizport

BLOND1

000244 05 001052

logo1 offic

logo

erb
Obec Lesná