Zonerama

icon-posta

Obecní úřad Lesná

Lesná 21, 671 02, p. Šumná

IČO: 00600482

Tel: +420 515 291 301

ID datové schránky: f3ba2xe

e-mail: oulesna@seznam.cz

číslo účtu pro platby: 14829741/0100

V zimě 2014 začal vycházet zpravodaj obce Lesná nazvaný Lesňácké listy.

Cílem zpravodaje je nezávisle informovat o jednáních zastupitelstva a dění v obci.

Vydavatel: Obec Lesná, Lesná 21, 671 02 Šumná, IČO: 00600482

Evidenční číslo: MK ČR E 21991

banner klesti

logo krizport

BLOND1

000244 05 001052

logo1 offic

logo

erb
Obec Lesná