Zonerama

icon-posta

Obecní úřad Lesná

Lesná 21, 671 02, p. Šumná

IČO: 00600482

Tel: +420 515 291 301

ID datové schránky: f3ba2xe

e-mail: oulesna@seznam.cz

číslo účtu pro platby: 14829741/0100

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
Obec Lesná

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
Obec vznikla jako území samosprávní jednotka v souladu s §1 zákona č. 367/1990 Sb.,
o obcích v platném znění ke dni 6. 12. 1990 a dle §4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu:
Starosta: Ivo Prchal
Místostarostka: Jana Papoušková
Zastupitelstvo: David Hamřík
Martina Kubová
Josef Solař
Jaroslav Svoboda
Jaroslav Zach

Účetní obce: Marie Jíšová

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail nebo jiné možné spojení:
Sídlo: Lesná 21
Telefon: 515 291 301
Fax není využíván
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Internetové stránky: www.obec-lesna.eu

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
Číslo účtu: 14829741/0100

6. Identifikační číslo organizace (IČO):
IČO: 00600482

7. Daňové a identifikační číslo:
DIČ: CZ00600482

8. Místo a způsob, jak získat příslušní informace:
Na úřední desce umístěné na budově obecního úřadu
Na obecním úřadě v úřední hodiny
Na elektronické úřední desce

9. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a nebo obdržet rozhodnutí:
Ústně, písemně a telefonicky

10. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
1. Ústava České republiky
2. Listina základních práv a svobod
3. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
4. Zákon č. 106/1992 Sb., o svobodném přístupu k informacím
5. Obecní vyhlášky

11. Sazebník úhrad za poskytování informací:
Mzdové náklady: zdarma
Materiálové náklady: zdarma
Doručovací náklady: zdarma
Ostatní prokazatelné náklady: zdarma

12. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:
Sbor dobrovolných hasičů Lesná – organizační složka
Mateřská škola Lesná – příspěvková organizace
Knihovna – organizační složka

 

Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2017, 3 poskytnuté informace (informace 1, informace 2, informace 3)
Výroční zpráva za rok 2016, 1 poskytnutá informace
Výroční zpráva za rok 2015, 0 poskytnutých informací
Výroční zpráva za rok 2014, 0 poskytnutých informací

banner klesti

logo krizport

BLOND1

000244 05 001052

logo1 offic

logo

erb
Obec Lesná