Zonerama

icon-posta

Obecní úřad Lesná

Lesná 21, 671 02, p. Šumná

IČO: 00600482

Tel: +420 515 291 301

ID datové schránky: f3ba2xe

e-mail: oulesna@seznam.cz

číslo účtu pro platby: 14829741/0100

Podmínky pro elektronické podání:

  • Vaše podání posílejte jako přílohu e-mailu. Obec Lesná akceptuje pouze tyto formáty přílohy: htm, html, pdf, doc, docx, txt, rtf, xls a xlsx. Příloha e-mailu nesmí přesáhnout velikost 5 Mb.
  • Adresa elektronické podatelny obce Lesná je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
  • Vaše podání musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, obec (město), ulice, č.p. a  PSČ.
  • Vaše podání musí být elektronicky podepsáno kvalifikovaným certifikátem.
  • Vaše podání lze podat i na datovém nosiči v úředních hodinách na nosičích
    CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM+- a DVD-RW+-.
  • V případě, že podání nebude obsahovat elektronický podpis, je nutné toto podání potvrdit do 5 dnů ve smyslu § 37 odst. 4 správního řádu.
  • Není-li podání e-podatelnou přijato, je pak ve zprávě odesílateli uveden konkrétní důvod.

banner klesti

logo krizport

BLOND1

000244 05 001052

logo1 offic

logo

erb
Obec Lesná