Zonerama

icon-posta

Obecní úřad Lesná

Lesná 21, 671 02, p. Šumná

IČO: 00600482

Tel: +420 515 291 301

ID datové schránky: f3ba2xe

e-mail: oulesna@seznam.cz

číslo účtu pro platby: 14829741/0100

Reuss, August, hudební skladatel, pedagog, narozen 6. 3. 1871, Lesná, zemřel 18. 6. 1935, Mnichov (Německo).

Hudbě se začal věnovat poměrně pozdě, v roce 1899 se stal žákem Akademie der Tonkuns v Mnichově. Po dokončení svých studií působil jako kapelník městského divadla v Augsburgu. Na podobné funkci působil současně i v Magdeburgu. Dále působil jako ředitel tehdejší Trappsches Konservatorium (dnes konzervatoř Richarda Strausse) v Mnichově. Od roku 1929 začal působit jako profesor na mnichovské akademii.

Z Reussova díla, které mělo úspěch, můžeme hovořit o: Der Tor und der Tod (1901), Johannisnacht (1903) a Judith (1903). Ve svých pozdějších dílech odkazuje na harmonickou jednoduchost tanečních forem 17. a 18. století, např. Glasbläser und Dogaressa (1926).

 

Vlk, Jan, právník, notář, buditel, básník, narozen 8. 7. 1822, Telč, zemřel 31. 7. 1896, Lesná.

Po studiích v Jihlavě a Brně vystudoval právnickou fakultu v Olomouci, kde byl spoluzakladatelem a jednatelem prvního českého politického spolku na Moravě. Po zrušení c. k. soudů v Uhrách v roce 1861 byl jmenován notářem ve Znojmě. Zde byl jeho koncipientem archeolog Jaroslav Palliardi. Roku 1870 se neodmyslitelně zasadil do dějin města Znojma, když založil Besedu Znojemskou. V prvních letech zde působil jako její předseda. V roce 1998 mu bylo udělené čestné občanství města Znojma in memoriam.

Vlkova básnická díla obsahovala motivy národního nadšení a sebeobětování pro národ. V pozdějším díle se ve Vlkově tvorbě odráží touha po činu, víra ve spravedlivou věc národa a nenávist vůči nepřátelům národa. Je autorem písně Přijde jaro přijde. V letech 1853-4 vydal i dvě právnická díla.

banner klesti

logo krizport

BLOND1

000244 05 001052

logo1 offic

logo

erb
Obec Lesná