Zonerama

icon-posta

Obecní úřad Lesná

Lesná 21, 671 02, p. Šumná

IČO: 00600482

Tel: +420 515 291 301

ID datové schránky: f3ba2xe

e-mail: oulesna@seznam.cz

číslo účtu pro platby: 14829741/0100

17. a 18. října 2005 se u nás v obci konalo tradiční posvícení. Bohužel již několik let se v naší obci dodržuje jen málo zvyků. Jinak tomu nebylo ani letos. V sobotu v ranních hodinách členové Sboru dobrovolných hasičů společně s několika dalšími dobrovolníky zajistili dovoz posvícenské máje, připravili věnec, odpoledne společně s dětmi nazdobili máju i věnec a poté postavili. V odpoledních hodinách bylo připraveno pro všechny obyvatele posezení pod májou. Dalším zvykem je poděkování za úrodu, které je součástí mše k patronce obce, svaté Terezii. Za úrodu děkujeme výzdobou kostela, kterou tvoří zelenina, ovoce, květiny i obiloviny.

banner klesti

logo krizport

BLOND1

000244 05 001052

logo1 offic

logo

erb
Obec Lesná