Zonerama

icon-posta

Obecní úřad Lesná

Lesná 21, 671 02, p. Šumná

IČO: 00600482

Tel: +420 515 291 301

ID datové schránky: f3ba2xe

e-mail: oulesna@seznam.cz

číslo účtu pro platby: 14829741/0100

Kolem svátku sv. Terezie v naší obci proběhlo tradiční posvícení. Jedním z posledních zvyků, který se u nás udrželje stavění posvícenské máji. O celém průběhu informuje naše fotogalerie.

banner klesti

logo krizport

BLOND1

000244 05 001052

logo1 offic

logo

erb
Obec Lesná