Zonerama

icon-posta

Obecní úřad Lesná

Lesná 21, 671 02, p. Šumná

IČO: 00600482

Tel: +420 515 291 301

ID datové schránky: f3ba2xe

e-mail: oulesna@seznam.cz

číslo účtu pro platby: 14829741/0100

Po dlouhých letech jsme se v sobotu 2. února 2013 pokusili v naší obci obnovit tradici masopustních průvodů.
Ve fotogalerii můžete vidět, zda se nám to povedlo…
Vybrané peníze budou použity na pořádání dalších akcí, které nás v budoucnu čekají. Jedná se zejména o dětský karneval (16. února) a dětský den.

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili do této akce! Kéž by se v budoucnu počet aktivních občanů zvyšoval…

banner klesti

logo krizport

BLOND1

000244 05 001052

logo1 offic

logo

erb
Obec Lesná