Zonerama

icon-posta

Obecní úřad Lesná

Lesná 21, 671 02, p. Šumná

IČO: 00600482

Tel: +420 515 291 301

ID datové schránky: f3ba2xe

e-mail: oulesna@seznam.cz

číslo účtu pro platby: 14829741/0100

Knihovna v naší obci funguje od roku 1946.
Aktuálně je v knihovně k dispozici 1931 knih, které se pravidelně doplňují o nově zakoupené knihy. Minimálně dvakrát do roka jsou knihy doplněny o výměnný fond z regionálního oddělení znojemské knihovny.
V knihovně je možné si zapůjčit i dvě periodika – časopis Instinkt a ABC pro děti.
Knihovna má nyní 27 registrovaných členů.
Služba je občanům poskytnuta zdarma.

Otevírací doba: čtvrtek 16:00 – 18:00
Knihovnice: Kubová Martina
Web: lesna.knihovna.cz

banner klesti

logo krizport

BLOND1

000244 05 001052

logo1 offic

logo

erb
Obec Lesná