Zonerama

icon-posta

Obecní úřad Lesná

Lesná 21, 671 02, p. Šumná

IČO: 00600482

Tel: +420 515 291 301

ID datové schránky: f3ba2xe

e-mail: oulesna@seznam.cz

číslo účtu pro platby: 14829741/0100

V sobotu 13. června 2015 se v naší obci uskutečnil Dětský den. Děti i všichni přítomní si opravdu přišli na své. Pořadatelé, Sbor dobrovolných hasičů Lesná, Obec Lesná a Obec Horní Břečkov, nachystali opravdu pestrý program. Nechyběly hry, skákací hrady, ukázka techniky integrovaného záchranného systému, autogramiáda znojemských hokejistů Radka Čípa a Petera Puchera a projížďka na koních. Velký dík patří všem pořádajícím, všem sponzorům a všem, kteří přišli a zažili pohodové příjemné odpoledne.

Sponzoři akce:
FACHKAS s. r. o.
ELVÝZ s. r. o.
BWOOD s. r. o.
Střechy Pavel Daňhel
Požární bezpečnost s. r. o.
Karin a Miroslav Weidenthalerovi
Hostinec U Svobodů
Zelenina Radek Nečas
Petr Zach

banner klesti

logo krizport

BLOND1

000244 05 001052

logo1 offic

logo

erb
Obec Lesná