Zonerama

icon-posta

Obecní úřad Lesná

Lesná 21, 671 02, p. Šumná

IČO: 00600482

Tel: +420 515 291 301

ID datové schránky: f3ba2xe

e-mail: oulesna@seznam.cz

číslo účtu pro platby: 14829741/0100

V sobotu 16. února 2013 se v hostinci U Svobodů uskutečnil dětský karneval. V následující fotogalerii si můžete prohlédnout první ročník této akce. Na tomto místě je potřeba poděkovat všem organizátorům z řad dobrovolných hasičů a také Hostinci U Svobodů za poskytnutí veškerého servisu.
Největší dík však patří všem dětem a rodičům, kteří na karneval přišli a ukázali tak potřebnost podobných akcí v naší obci.

banner klesti

logo krizport

BLOND1

000244 05 001052

logo1 offic

logo

erb
Obec Lesná