Zonerama

icon-posta

Obecní úřad Lesná

Lesná 21, 671 02, p. Šumná

IČO: 00600482

Tel: +420 515 291 301

ID datové schránky: f3ba2xe

e-mail: oulesna@seznam.cz

číslo účtu pro platby: 14829741/0100

Dne 3. 6. 2012 se v naší obci uskutečnil dětský den, který pořádal Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Lesná. Pro děti byly nachystány hry, občerstvení, vystoupení místního sboru s požárním útokem, ukázky z výcviku psů a ukázka práce složek IZS JMK. Děkujeme všem sponzorům: APIA INDUSTRY, s.r.o., DASS LESNÁ, Hostinec U Svobodů, Hostinec U Potácelů, Potraviny Anna Potácelová a Zelenině Jana Nečasová, Ondřeji Kalandrovi a Karin Pokorné za finanční i hmotné dary a všem dalším, kteří se nějak podíleli na této akci. Dále bychom chtěli poděkovat za technickou spolupráci Mgr. Zdeňku Bínovi. Největší dík patří všem, kteří se celé akce aktivně zúčastnili!

banner klesti

logo krizport

BLOND1

000244 05 001052

logo1 offic

logo

erb
Obec Lesná