Zonerama

icon-posta

Obecní úřad Lesná

Lesná 21, 671 02, p. Šumná

IČO: 00600482

Tel: +420 515 291 301

ID datové schránky: f3ba2xe

e-mail: oulesna@seznam.cz

číslo účtu pro platby: 14829741/0100

Díky finančnímu daru Nadace Agrofert mohla Obec Lesná svoji Jednotku sboru dobrovolných hasičů Lesná dovybavit sedmi kusy přileb Dräger HPS 3500 včetně svítilen.

Celková cena nakoupených přileb činila 46.195,- Kč, z toho 40.000,- financovala prostřednictvím daru Nadace Agrofert, zbylou část uhradila Obec Lesná ze svého rozpočtu.

Děkujeme Nadaci Agrofert za poskytnutí daru.

 

agrofert 2

agrofert 1

banner klesti

logo krizport

BLOND1

000244 05 001052

logo1 offic

logo

erb
Obec Lesná