Zonerama

icon-posta

Obecní úřad Lesná

Lesná 21, 671 02, p. Šumná

IČO: 00600482

Tel: +420 515 291 301

ID datové schránky: f3ba2xe

e-mail: oulesna@seznam.cz

číslo účtu pro platby: 14829741/0100

Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023 proběhne ve středu dne 11. května 2022 od 10 do 16 hod.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2022 pěti let věku.

banner klesti

logo krizport

BLOND1

000244 05 001052

logo1 offic

logo

erb
Obec Lesná