Zonerama

icon-posta

Obecní úřad Lesná

Lesná 21, 671 02, p. Šumná

IČO: 00600482

Tel: +420 515 291 301

ID datové schránky: f3ba2xe

e-mail: oulesna@seznam.cz

číslo účtu pro platby: 14829741/0100

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, vydal souhlas k dočasnému zrušení autobusové zastávky "Lesná,u vodní nádrže" ve směru na Šumnou ležící na silnici II/398 v termínu od 7.3.2022 do 17.4.2022 z hlediska linkové osobní dopravy.

Jako náhrada slouží primárně zastávka "Lesná, penzion".

banner klesti

logo krizport

BLOND1

000244 05 001052

logo1 offic

logo

erb
Obec Lesná