Zonerama

icon-posta

Obecní úřad Lesná

Lesná 21, 671 02, p. Šumná

IČO: 00600482

Tel: +420 515 291 301

ID datové schránky: f3ba2xe

e-mail: oulesna@seznam.cz

číslo účtu pro platby: 14829741/0100

Od dubna 2022 zahajujeme domovní svoz papíru (první svoz bude 12. dubna). Pokud máte zájem o modrou popelnici, nahlašte svůj požadavtek na OÚ - máme objednáno určité množství, tak abychom mohli v případě zamluvení více nádob flexibilně zareagovat. Třiďte odpad - má to smysl!

banner klesti

logo krizport

BLOND1

000244 05 001052

logo1 offic

logo

erb
Obec Lesná