Zonerama

icon-posta

Obecní úřad Lesná

Lesná 21, 671 02, p. Šumná

IČO: 00600482

Tel: +420 515 291 301

ID datové schránky: f3ba2xe

e-mail: oulesna@seznam.cz

číslo účtu pro platby: 14829741/0100

Za období leden-říjen 2021 bylo v naší obci produkováno 45,5 tuny komunálního odpadu, tedy 181,3 kg na občana. Celkové výdaje (pouze) na likvidaci komunálního odpadu byly 124.432,609 Kč, tedy 495,747 Kč na občana. Při svozu v pátek 5. listopadu jsme překročili roční limit pro nižší sazbu za skládkování. Pokud se nezlepší přístup některých domácností, budeme na to všichni v dalších letech krutě doplácet. Snažte se všichni předcházet vzniku odpadu a poctivě třídit! Děkujeme!

Nevíte kam co patří? Stačí jít na: https://www.samosebou.cz/kampatri/ 

 

PLAKÁT odpad final 2

banner klesti

logo krizport

BLOND1

000244 05 001052

logo1 offic

logo

erb
Obec Lesná