Zonerama

icon-posta

Obecní úřad Lesná

Lesná 21, 671 02, p. Šumná

IČO: 00600482

Tel: +420 515 291 301

ID datové schránky: f3ba2xe

e-mail: oulesna@seznam.cz

číslo účtu pro platby: 14829741/0100

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 07. 07. 2020 od 10:00 do 13:00

Obec:Lesná

Část obce: Lesná

Vypnutá oblast:Odběratelská trafostanice Lesná - Statek (č. 620640) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ

 

Dne: 09. 07. 2020 od 07:00 do 10:00

Obec:Lesná

Část obce: Lesná

Vypnutá oblast: Domácnosti, provozy a zařízení napájené z TS Lesná Mlýn (620642) - seznam č.p. v příloze

banner klesti

logo krizport

BLOND1

000244 05 001052

logo1 offic

logo

erb
Obec Lesná