Zonerama

icon-posta

Obecní úřad Lesná

Lesná 21, 671 02, p. Šumná

IČO: 00600482

Tel: +420 515 291 301

ID datové schránky: f3ba2xe

e-mail: oulesna@seznam.cz

číslo účtu pro platby: 14829741/0100

Dne 12.3.2020 vyhlásila Vláda ČR od 14:00 12.3.2020 nouzový stav pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronoviru na území ČR (Usnesení Vlády ČR je přílohou).

V důsledku vyhlášení nouzového stavu byla zavedena dočasná ochrana vnitřních hranic ČR (Vyhlášení + výčet hraničních přechodů je přílohou). Osobám pracujícím v Rakousku je dovolen přechod hranic, musí se prokázat potvrzením, že pracují do 100 km od státních hranic (vzor potvrzení je přílohou OOP) 

Od 16. 3. 2020 00:00 do dne 1. 4. 2020 6:00 se zakazuje volný pohyb osob na území ČR. 

Od 18. 3. 2020 18:00 hejtman Jihomoravského kraje nařizuje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátoru, šátku, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen příslušnými vládními usneseními i za nouzového stavu (zejména prodejny potravin, pohonných hmot a paliv, hygienických prostředků, lékárny, výdejny zdravotnických prostředků, prodejny tiskovin a tabákových výrobků apod.), sociálních a zdravotnických zařízení, školských zařízení a pošt na území Jihomoravského kraje.

Od 19. 3. 2020 00:00 vláda ČR zakazuje pohyb na veřejnosti bez ochranných roušek. 

Kdo nemá roušky, dobrovolníc v obci je našily, jsou k dispozici na obecním úřadě, neváhejte nás kontaktovat

Pokud má někdo z rizikové skupiny (starší spoluobčané, chronicky nemocní) problém zajistit základní životní potřeby, ať nás kontaktuje - pokusíme se zajistit (nákup, vyzvednutí léků apod.)

Svozová společnost omezuje a zavádí pravidla pro svoz odpadů (informace v příloze)

Od 16. 3. 2020 omezen provoz OÚ Lesná: PO 15-16, ST 15-16; vstup pouze za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých!

K plnění úkolů Policie ČR v § 2, 3, 9, 10 až 13, 18, 20, 24 až 27, 34 až 37, 40 až 43, 48 až 59, 62, 63, 93, 110, 111, 114 a v § 115 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se povolává nejvýše 2096 vojáků v činné službě a 432 příslušníků Celní správy České republiky.

MŠ Lesná bude od 16. 3. 2020 do odvolání z preventivních opatření uzavřena (viz přiloha) 

Od 12. 3. 2020 do odvolání zrušil brněnský biskup Vojtěch Cikrle všechny bohoslužby v diecézi

Ministerstvo zemědělství ujišťuje všechny občany České republiky, že je dostatek zásob potravin, potravinářský průmysl je schopen produkovat dostatek potravin pro občany, zásobování potravinami je bezproblémové, naopak z hlediska plynulosti systému není žádoucí realizovat masové nákupy

Vyhrazené doby pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.

Další opatření:

Vláda přijala další mimořádné preventivní opatření s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru v ČR. Od soboty 14. března 2020 od 6:00 hodin do 1. 4. 2020 se uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot, brýlí a kontaktních čoček, výpočetní a telekomunikační techniky, spotřební elektroniky a výrobků pro domácnosti, tabákových výrobků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, novin a časopisů, služeb prádelen a čistíren a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky.

Od 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob. Zákaz platí do odvolání toho mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Současně se zákaz nevztahuje na pohřby.

S účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00 v provozovnách stravovacích služeb.

Dále se zakazuje od 13. 3. 2020 od 6:00 činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2.

Zakazuje se také od 13. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Vláda proto rozhodla, že nařízení o povinné čtrnáctidenní karanténě po návratu ze zahraničí se bude kromě Itálie od 13. března 12.00 hodin nově vztahovat i na další vybrané rizikové země, jimiž jsou v současné době Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie. Aktuální seznam zemí naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo nový informační web https://koronavirus.mzcr.cz/

Krajský úřad JMK zřídil za účelem odlehčit přetížené informační linky krajské hygienické stanice speciální informační linku na čísle 800 129 921, která začala fungovat 12.3.2019 ve 12:00. Na lince se bude střídat šest krajskou hygienickou stanicí proškolených zaměstnanců KrÚ JMK a postupně se přidají i členové Českého červeného kříže Brno-město a Vodní záchranné služby Brno-město. Bude v provozu od 7:00 do 19:00 v pracovních dnech i o víkendech. 

Pro aktuální a pravdivé informace sledujte oficiální weby MZ ČR (https://www.mzcr.cz/), popř. MV ČR (https://www.mvcr.cz/) a Jihomoravského kraje (https://www.kr-jihomoravsky.cz/)

 

banner klesti

logo krizport

BLOND1

000244 05 001052

logo1 offic

logo

erb
Obec Lesná