Elektronicky úřední deska

Aktuálně vyvěšené dokumenty:

Informace obce Lesná v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb. vč. seznamu zveřejněných dokumentů k 16. 1. 2019

Informace GDPR

Volby do Evropského parlamentu
13. 3. 2019 – Stanovení minimálního počtu členů OVK
13. 3. 2019 – Stanovení počtu a sídel volebních okrsků
2. 4. 2019 – Jmenování zapisovatele OVK


8. 4. 2019
Výpis usnesení z V. zasedání zastupitelstva obce Lesná

8. 2. 2019
SONPP – Návrh rozpočtu na rok 2019

6. 2. 2019
Pozvánka na IV. zasedání zastupitelstva obce Lesná

4. 2. 2019
DSO Vranovsko – Návrh rozpočtu na rok 2019
DSO Vranovsko – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

16. 1. 2019
Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2019

10. 1. 2019
SONPP – oznámení o schválení rozpočtového provizoria pro rok 2019

21. 2. 2018
Seznam nemovitostí s nedostatečně označeným vlastníkem

 

Archiv úřední desky:

27. 3. 2019
Pozvánka na V. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 5. 4. 2019)

13. 3. 2019
Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2018, Zpráva o přezkumu hospodaření, Výkaz FIN (sňato 5. 4. 2019)

2. 1. 2019
Souhrn usnesení z III. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 29. 1. 2019)

19. 12. 2018
Pozvánka na III. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 28. 12. 2018)

3. 12. 2018
Souhrn usnesení z II. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 28. 12. 2018)

5. 12. 2018
MŠ Lesná – návrh rozpočtu na rok 2019 (sňato 28. 12. 2018)
MŠ Lesná – návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-21 (sňato 28. 12. 2018)

21. 11. 2018
Pozvánka na II. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 30. 11. 2018)

12. 11. 2018
Návrh Střednědobého výhledu obce Lesná na roky 2019-2023 (sňato 30. 11. 2018)

1. 11. 2018
Souhrn usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 19. 11. 2018)

22. 10. 2018
Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 1. 11. 2018)

8. 10. 2018
Zápis o výsledku komunálních voleb (sňato 1. 11. 2018)

26. 9. 2018
Usnesení č. 32/2018 (sňato 1. 11. 2018)

Komunální volby (všechny dokumenty sňaty 8. 10. 2018)
Vzory dokumentů pro podání kandidatury (formát zip)
25. 6. 2018 – Stanovení počtu členů zastupitelstva
2. 7. 2018 – Stanovení potřebných počtů na peticích
2. 7. 2018 – Oznámení registračního úřadu
10. 7. 2018 – Stanovení počtů a sídel volebních okrsků
10. 7. 2018 – Stanovení stálých volebních obvodů
10. 7. 2018 – Stanovení minimálního počtu členů OVK
1. 8. 2018 – Oznámení o jmenování zapisovatele OVK
6. 9. 2018 – Oznámení o místě a době konání voleb v obci
7. 9. 2018 – Oznámení o svolání prvního zasedání OVK

12. 9. 2018
Pozvánka na XXXIII. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 21. 9. 2018)

5. 9. 2018
Opatření obecné povahy, situační plánek (sňato 27. 9. 2018)

25. 6. 2018
Usnesení č. 31/2018 (sňato 30. 7. 2018)

23. 5. 2018
SONPP – Návrh závěrečného účtu za rok 2017, Výkaz FIN, Zpráva o přezkumu hospodaření, Příloha, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Inventarizační zpráva (sňato 12. 6. 2018)
DSO Vranovsko – Návrh závěrečného účtu (sňato 22. 3. 2018)
Pozvánka na XXXI. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 22. 6. 2018)

13. 6. 2018
Pozvánka na XXXII. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 22. 6. 2018)

22. 5. 2018
Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 18. 6. 2018 – TS Lesná obec (sňato 19. 6. 2018)
Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 18. 6. 2018 – TS Lesná bytovky (sňato 19. 6. 2018)

23. 4. 2018
SONPP – Návrh rozpočtu na rok 2018 (sňato 12. 6. 2018)

22. 2. 2018
DSO Vranovsko – Návrh rozpočtu na rok 2018 (sňato 22. 3. 2018)
DSO Vranovsko – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (22. 3. 2018)
Dražební vyhláška – parcela 1004 (sňato 12. 4. 2018)
Dražební vyhláška – parcely 991, 992, 1006, 1008 (sňato 12. 4. 2018)

1. 6. 2018
Usnesení č. 30/2018 (sňato 22. 6. 2018)

30. 5. 2018
Návrh závěrečného účtu obce Lesná, Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření, výkaz FIN (sňato 22. 6. 2018)

6. 5. 2018
Rozhodnutí – stavební povolení silnice II/408

27. 4. 2018
Změna úředních hodin OÚ od 1. 5. 2018 (sňato 9. 5. 2018)
Uzavření OÚ 30. 4. a 7. 5. 2018 (sňato 9. 5. 2018)
Záměr prodeje – cisternová automobilová stříkačka, foto 1, foto 2, foto 3

6. 4. 2018
Záměr prodeje majetku (sňato 27. 4. 2018)

19. 4. 2018
Usnesení č. 29/2018 (sňato 10. 5. 2018)

4. 4. 2018
Usnesení č. 28/18 (sňato 26. 4. 2018)
Pozvánka na XXX. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 13. 4. 2018)

28. 3. 2018
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení – oprava silnice II/408 (sňato 16. 4. 2018)

20. 3. 2018
Pozvánka na XXIX. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 29. 3. 2018)

23. 2. 2018
Odvoz nebezpečného odpadu (sňato 14. 3. 2018)
Odvoz velkoobjemového odpadu (sňato 14. 3. 2018)

5. 2. 2018
Usnesení č. 27/2018 (sňato 28. 2. 2018)

24. 1. 2018
Pozvánka na XXVIII. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 2. 2. 2018)

18. 1. 2018
VAK Znojemsko – Oznámení o schválení a zveřejnění rozpočtového opatření (sňato 26. 4. 2018)
VAK Znojemsko – Oznámení o schválení a zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu (sňato 26. 4. 2018)

29. 1. 2018
Výsledky prezidentských voleb v naší obci

10. 1. 2018
SONPP – oznámení o schválení rozpočtového provizoria na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu

 

15. 1. 2018
Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2018 (sňato 2. 2. 2018)
Záměr zřídit věcné břemeno se společností E.On Distribuce, a.s. + situační plánek (sňato 2. 2. 2018)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *