Elektronicky úřední deska

Aktuálně vyvěšené dokumenty:

Informace obce Lesná v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb. vč. seznamu zveřejněných dokumentů k 24. 7. 2018

Informace GDPR

Komunální volby
Vzory dokumentů pro podání kandidatury (formát zip)
25. 6. 2018 – Stanovení počtu členů zastupitelstva
2. 7. 2018 – Stanovení potřebných počtů na peticích
2. 7. 2018 – Oznámení registračního úřadu
10. 7. 2018 – Stanovení počtů a sídel volebních okrsků
10. 7. 2018 – Stanovení stálých volebních obvodů
10. 7. 2018 – Stanovení minimálního počtu členů OVK
1. 8. 2018 – Oznámení o jmenování zapisovatele OVK
6. 9. 2018 – Oznámení o místě a době konání voleb v obci
7. 9. 2018 – Oznámení o svolání prvního zasedání OVK


12. 9. 2018
Pozvánka na XXXIII. zasedání zastupitelstva obce Lesná

3. 9. 2018
Odvoz nebezpečného odpadu
Odvoz velkoobjemového odpadu

6. 8. 2018
Omezení provozu OÚ Lesná

29. 7. 2018
Omezení provozu OÚ Lesná 30. a 31. 7. 2018

18. 7. 2018
VAK Znojemsko – Oznámení o schválených dokumentech

2. 7. 2018
SONPP – Oznámení o schválených dokumentech

27. 6. 2018
DSO Vranovsko – Oznámení o schválených dokumentech, oznámení o schválených RO

21. 2. 2018
Seznam nemovitostí s nedostatečně označeným vlastníkem

 

Archiv úřední desky:

25. 6. 2018
Usnesení č. 31/2018 (sňato 30. 7. 2018)

23. 5. 2018
SONPP – Návrh závěrečného účtu za rok 2017, Výkaz FIN, Zpráva o přezkumu hospodaření, Příloha, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Inventarizační zpráva (sňato 12. 6. 2018)
DSO Vranovsko – Návrh závěrečného účtu (sňato 22. 3. 2018)
Pozvánka na XXXI. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 22. 6. 2018)

13. 6. 2018
Pozvánka na XXXII. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 22. 6. 2018)

22. 5. 2018
Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 18. 6. 2018 – TS Lesná obec (sňato 19. 6. 2018)
Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 18. 6. 2018 – TS Lesná bytovky (sňato 19. 6. 2018)

23. 4. 2018
SONPP – Návrh rozpočtu na rok 2018 (sňato 12. 6. 2018)

22. 2. 2018
DSO Vranovsko – Návrh rozpočtu na rok 2018 (sňato 22. 3. 2018)
DSO Vranovsko – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (22. 3. 2018)
Dražební vyhláška – parcela 1004 (sňato 12. 4. 2018)
Dražební vyhláška – parcely 991, 992, 1006, 1008 (sňato 12. 4. 2018)

1. 6. 2018
Usnesení č. 30/2018 (sňato 22. 6. 2018)

30. 5. 2018
Návrh závěrečného účtu obce Lesná, Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření, výkaz FIN (sňato 22. 6. 2018)

6. 5. 2018
Rozhodnutí – stavební povolení silnice II/408

27. 4. 2018
Změna úředních hodin OÚ od 1. 5. 2018 (sňato 9. 5. 2018)
Uzavření OÚ 30. 4. a 7. 5. 2018 (sňato 9. 5. 2018)
Záměr prodeje – cisternová automobilová stříkačka, foto 1, foto 2, foto 3

6. 4. 2018
Záměr prodeje majetku (sňato 27. 4. 2018)

19. 4. 2018
Usnesení č. 29/2018 (sňato 10. 5. 2018)

4. 4. 2018
Usnesení č. 28/18 (sňato 26. 4. 2018)
Pozvánka na XXX. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 13. 4. 2018)

28. 3. 2018
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení – oprava silnice II/408 (sňato 16. 4. 2018)

20. 3. 2018
Pozvánka na XXIX. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 29. 3. 2018)

23. 2. 2018
Odvoz nebezpečného odpadu (sňato 14. 3. 2018)
Odvoz velkoobjemového odpadu (sňato 14. 3. 2018)

5. 2. 2018
Usnesení č. 27/2018 (sňato 28. 2. 2018)

24. 1. 2018
Pozvánka na XXVIII. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 2. 2. 2018)

18. 1. 2018
VAK Znojemsko – Oznámení o schválení a zveřejnění rozpočtového opatření (sňato 26. 4. 2018)
VAK Znojemsko – Oznámení o schválení a zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu (sňato 26. 4. 2018)

29. 1. 2018
Výsledky prezidentských voleb v naší obci

10. 1. 2018
SONPP – oznámení o schválení rozpočtového provizoria na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu

14. 9. 2017
Ministerstvo zemědělství – Návrh opatření obecné povahy (sňato 23. 10. 2017)
VAK Znojemsko – oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 5/2017 (sňato 9. 10. 2017)

7. 9. 2017
DSO Vranovsko – informace o schválení rozpočtového opatření

24. 7. 2017
VAK Znojemsko – oznámení o schválení a zveřejnění rozpočtového opatření č. 4/2017 (sňato 14. 9. 2017)
VAK Znojemsko – oznámení o schválení a zveřejnění závěrečného účtu za rok 2016

19. 7. 2017
Rozhodnutí hejtmana – vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (sňato 23. 8. 2017)
DSO Vranovsko – informace o schválení a zveřejnění závěrečného účtu za rok 2016
DSO Vranovsko – informace o schválení a zveřejnění rozpočtového opatření

15. 1. 2018
Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2018 (sňato 2. 2. 2018)
Záměr zřídit věcné břemeno se společností E.On Distribuce, a.s. + situační plánek (sňato 2. 2. 2018)

28. 12. 2017
Oznámení o místě konání voleb v obci Lesná (29. 1. 2018)

19. 12. 2017
Usnesení č. 26/2017 (sňato 15. 1. 2018)

18. 12. 2017
VAK Znojemsko – Oznámení o schválení a zveřejnění rozpočtového opatření (sňato 18. 1. 2018)

14. 12. 2017
Pozvánka na zasedání OVK (sňato 19. 12. 2017)
OOP – bobr evropský (8. 2. 2018)

20. 11. 2017
Jmenování zapisovatele OVK – prezidentské volby (sňato 29. 1. 2018)

16. 11. 2017
Usnesení č. 25/2017 (sňato 6. 12. 2017)

13. 11. 2017
Stanovení počtu a sídel volebních okrsků – prezidentské volby (sňato 29. 1. 2018)

6. 12. 2017
Pozvánka na XXVII. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 15. 12. 2017)

7. 11. 2017
VAK Znojemsko – Oznámení o schválení a zveřejnění rozpočtového opatření (sňato 18. 12. 2017)

20. 10. 2017
SONPP – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2023 (sňato 14. 12. 2017)

9. 10. 2017
VAK Znojemsko – Oznámení o schválení a zveřejnění rozpočtového opatření (sňato 7. 11. 2017)

9. 9. 2017
Usnesení č. 24/2017 (sňato 23. 10. 2017)

8. 11. 2017
Pozvánka na XXVI. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 20. 11. 2017)

30. 10. 2017
Návrh Opatření obecné povahy (sňato 11. 12. 2017)

23. 10. 2017
Výsledek voleb do PS v naší obci (20. 11. 2017)
Výdej naturálního obilí (7. 11. 2017)

2. 10. 2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 26. 10. 2017 (sňato 27. 10. 2017)

30. 8. 2017
Pozvánka na XXV. zasedání zastupitelstva obce Lesná (8. 9. 2017)

23. 8. 2017
Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (8. 9. 2017)

8. 9. 2017
Jmenování zapisovatele pro volby do PS Parlamentu ČR (sňato 23. 10. 2017)

22. 9. 2017
KÚ JmK – Návrh opatření obecné povahy (sňato 23. 10. 2017)

9. 10. 2017
Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely (sňato 23. 10. 2017)

5. 10. 2017
Oznámení o době a místě konání voleb v obci Lesná (sňato 23. 10. 2017)

17. 8. 2017
Odvoz nebezpečného odpadu (sňato 14. 9. 2017)
Odvoz velkoobjemového odpadu (sňato 14. 9. 2017)
Stanovení minimálního počtu členů OVK a sídel volebních okrsků (sňato 23. 10. 2017)
Nepřítomnost starosty obce od 18. 8. 2017 do 27. 8. 2017 (sňato 23. 10. 2017)

7. 8. 2017
MUDr. Lerch – dovolená 7.8. 2017 – 18. 8. 2017 (sňato 21. 8. 2017)
MUDr. Studená – dovolená 19. 8. 2017 – 17. 9. 2017 (sňato 18. 9. 2017)

30. 6. 2017
VAK Znojemsko – oznámení o schválení a zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2017 (sňato 31. 7. 2017)

29. 6. 2017
SONPP – oznámení o schválení a zveřejnění rozpočtu na rok 2017 a závěrečného účtu za rok 2016 (sňato 31. 7. 2017)

18. 7. 2017 
Omezení provozu pobočky České pošty na Šumné ve středu 19. července 2017 (sňato 20. 7. 2017)

19. 6. 2017
Usnesení č. 23/2017 (sňato 10. 7. 2017)

24. 5. 2017
Oznámení o skončení exekuce (20. 6. 2017)

15. 5. 2017
Usnesení č. 22/2017 (sňato 21. 6. 2017)

15. 6. 2017
VAK Znojemsko (sňato 10. 7.2017)
* Návrh závěrečného účtu za rok 2016
* Zpráva o přezkumu hospodaření svazku
* Výkaz FIN k 31. 12. 2016
* Komentář k vlastnímu hospodaření
* Provozní výdaje za rok 2016
* Výkaz o změnách vlastního kapitálu
* Přehled o peněžních tocích
* Příloha
* Rozvaha
* Vyhodnocení rozpočtu
* Kalkulace vodného
* Kalkulace stočného
* Výkaz zisku a ztráty
* Inventarizační zpráva
* Tabulka 1b
* Vypořádání NP Podyjí
* Vypořádání Olbramkostel
* Vypořádání DSO Damnicko
* Vypořádání SV Znojemsko 

24. 4. 2017
VAK Znojemsko – oznámení o schválení a zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 (sňato 25. 5. 2017)

4. 4. 2017
DSO Vranovsko – informace s zveřejnění rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu na léta 2018-2022 (sňato 8. 5. 2017)
Pozvánka na XXII. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 13. 4. 2017)

28. 2. 2017
DSO – SONPP – Návrh rozpočtu (sňato 21. 6. 2017)

13. 1. 2017
Nařízení státní veterinární správy – ptačí chřipka (sňato 21. 6. 2017)

7. 6. 2017
Opatření obecné povahy – stanovení přechodného dopravního značení (sňato 26. 6. 2017)
Pozvánka na XXIV. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 16. 62017)

6. 6. 2017
Sdružení pro obnovu a rozvoj obcí Vranovska (sňato 10. 7. 2017)
* Návrh závěrečného účtu za rok 2016
* Zpráva o přezkumu hospodaření svazku
* Návrh na vypořádání hospodářského výsledku svazku

2. 6. 2017
SONPP (sňato 21. 6. 2017)
* Návrh závěrečného účtu za rok 2016
* Výkaz FIN k 31. 12. 2016
* Zpráva o přezkumu hospodaření svazku
* Příloha
* Rozvaha
* Výkaz zisku a ztráty
* Inventarizační zpráva

31. 5. 2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 30. 6. 2017 (sňato 10. 7. 2017)

27. 4. 2017
FÚ JmK – Veřejná vyhláška – zveřejnění hromadného předpisného seznamu – daň z nemovitosti (sňato 8. 6. 2017)
FÚ JmK – Informační leták pro poplatníky daně z nemovitosti č. 1 (sňato 8. 6. 2017)
FÚ JmK – Informační leták pro poplatníky daně z nemovitosti č. 2 (sňato 8. 6. 2017)

14. 3. 2017
Usnesení o termínu konání dražby (sňato 24. 5. 2017)

13. 4. 2017
Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2016 (sňato 12. 5. 2017)
Zpráva o přezkumu hospodaření obce Lesná za rok 2016 (sňato 12. 5. 2017)
Výkaz FIN k 31. 12. 2016 (sňato 12. 5. 2017)
Usnesení č. 21/2017 (15. 5. 2017)

6. 4. 2017
Dražební vyhláška (sňato 15. 5. 2017)

3. 5. 2017
Pozvánka na XXIII. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 12. 5. 2017)

28. 4. 2017
MŠ Lesná – Oznámení o konání zápisu (sňato 15. 5. 2017)

23. 3. 2017
VAK Znojemsko – oznámení o schválení a zveřejnění rozpočtu svazku na rok 2017 a rozpočtového výhledu na rok 2017 (sňato 24. 4. 2017)

22. 3. 2017
ZŠ Šumná – informace o zápisu do 1. ročníku (sňato 6. 4. 2017)
SONPP – informace o schváleném rozpočtovém provizoriu, návrhu rozpočtu na rok 2017 a rozpočtovém výhledu na období 2017-2021 (sňato 24. 4. 2017)

6. 3. 2017
Usnesení č. 20 (sňato 6. 4. 2017)

23. 2. 2017
DSO Vranovsko – Informace o zveřejnění rozpočtového provizoria (sňato 23. 3. 2017)

13. 2. 2017
DSO Vranovsko – Návrh rozpočtu na rok 2017 (sňato 23. 3. 2017)
DSO Vranovsko – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2022 (sňato 23. 3. 2017)

15. 2. 2017
Odvoz nebezpečného odpadu (sňato 22. 3. 2017)
Odvoz velkoobjemového odpadu (sňato  22. 3. 2017)

22. 2. 2017
Pozvánka na XXI. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 6.3.2017)
DSO Vranovsko – Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2017 (sňato 24. 3. 2017)

30. 1. 2017
Usnesení č. 19 (sňato 3. 3. 2017)

18. 1. 2017
Pozvánka na XX. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 27. 1. 2017)

16. 1. 2017
Usnesení o konání dražby (sňato 14. 3. 2017)

12. 1. 2017
Výroční zpráva o činnosti obce Lesná v oblastí poskytování informací za rok 2016 (sňato 2. 2. 2017)

5. 1. 2017
Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2017 (sňato 27. 1. 2017)

27. 12. 2016
Oprava kostela sv. Terezie z Avily Lesná
* Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
* Zadávací podmínky
* Příloha 1-3
* Slepý výkaz výměr
* Návrh smlouvy o dílo
* Technická zpráva, výkres 1, výkres 2, výkres 3

19. 12. 2016
Usnesení č. 18/2016

7. 12. 2016
Pozvánka na XIX. zasedání zastupitelstva obce Lesná
VAK Znojemsko
* Návrh rozpočtu na rok 2017
* Návrh rozpočtu na rok 2017 – výdaje
* Rozpočtový výhled
* Kalkulace vodného a stočného

30. 11. 2016
Veřejná vyhláška – stavební povolení
Veřejná vyhláška – dražební usnesení

21. 11. 2016
Usnesení č. 17/2016 (sňato 13. 12. 2016)

8. 9. 2016
Seznam. vlastníků nem. věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky – stav k 1. 9. 2016

6. 9. 2016
Informace pro veřejnost – epidemie infekční žloutenky typu A

8. 11. 2016
Pozvánka na XVIII. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 21. 11. 2016)

24. 10. 2016
Usnesení č. 16 (sňato 21. 11. 2016)
Dražební vyhláška (sňato 21. 11. 2016)

8. 10. 2016
Výsledky voleb do krajského zastupitelstva za naši obec (sňato 21. 11. 2016)

10. 10. 2016
Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (sňato 27. 10. 2016)

20. 10. 2016
Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání zásad územního rozvoje JmK (sňato 21. 11. 2016)

30. 9. 2016
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení (sňato 31. 10. 2016)

5. 10. 2016
Opatření obecné povahy – uzavírka hráze vranovské přehrady, situační plánek (sňato 24. 10. 2016)

12. 10. 2016
Pozvánka na XVII. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 21. 10. 2016)

29. 9. 2016
Dražební vyhláška (sňato 21. 10. 2016)
Dražební vyhláška (sňato 21. 10. 2016)

27. 9. 2016
Opatření obecné povahy – přechodné značení v obci Lesná (sňato 21. 10. 2016)
Opatření obecné povahy – uzavírka v obci Uherčice (sňato 21. 10. 2016)

22. 9. 2016
Odvoz nebezpečného odpadu (sňato 12. 10. 2016)
Odvoz velkoobjemového odpadu (sňato 10. 10. 2016)

21. 9. 2016
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva JmK (sňato 3. 10. 2016)

8. 9. 2016
Nepřítomnost starosty obce (sňato 3. 10. 2016)

25. 8. 2016
Volby do zastupitelstva JmK – Jmenování zapisovatele (sňato 3. 10. 2016)

3. 8. 2016
Volby do zastupitelstva JmK – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (sňato 3. 10. 2016)
Volby do zastupitelstva JmK – Informace o počtu a sídel volebních okrsků (sňato 3. 10. 2016)

2. 9. 2016
Stanovení dopravního značení v obci Lesná (sňato 27. 9. 2016)

2. 8. 2016
Veřejná vyhláška – oznámení lhůty a místa pro vlastníky lesů – LHO (sňato 8. 9. 2016)
Dražební vyhláška 043 EX 1065/09-111 (sňato 8. 9. 2016)
Dražební vyhláška 043 EX 1065/09-110 (sňato 8. 9. 2016)
Dražební vyhláška 043 EX 1065/09-109 (sňato 8. 9. 2016)

1. 8. 2016
Usnesení č. 15/2016 (sňato 8. 9. 2016)

16. 12. 2015
Seznam vlastníků nem. věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky – stav k 1.11.2015 (sňato 8. 9. 2016)

20. 7. 2016
Pozvánka na XVI. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 29. 7. 2016)

1. 7. 2016
Oznámení o provedení odečtu elektroměrů (sňato 21.7.2016)
Návrh opatření obecné povahy – dopravní značení v obci Lesná (lokalita dětské hřiště) (sňato 21.7.2016)
Návrh opatření obecné povahy – výzva k podání připomínek (lokalita dětské hřiště) (sňato 21.7.2016)

24. 6. 2016
Usnesení č. 14/2016 (sňato 21.7.2016)

20. 6. 2016
Návrh opatření obecné povahy – dopravní značení v obci Lesná (sňato 21.7.2016)
Výzva k podání připomínek (sňato 21.7.2016)

8. 6. 2016
Opatření obecné povahy – Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z (sňato 21.7.2016)
OOP – Příloha č. 1 (sňato 21.7.2016)
OOP – Příloha č. 2 (sňato 21.7.2016)
OOP – Příloha č. 3 (sňato 21.7.2016)
OOP – Příloha č. 4 (sňato 21.7.2016)
OOP – Příloha č. 5 (sňato 21.7.2016)

9. 6. 2016
VAK – Inventarizační zpráva za rok 2015 (sňato 28. 6. 2016)
VAK – Přehled o peněžních tocích (sňato 28. 6. 2016)
VAK – Přehled o změnách vlastního kapitálu (sňato 28. 6. 2016)
VAK – Vyhodnocení rozpočtu (sňato 28. 6. 2016)
VAK – Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného (sňato 28. 6. 2016)
VAK – Komentář k vlastnímu hospodaření (sňato 28. 6. 2016)
VAK – Zpráva auditora (sňato 28. 6. 2016)
VAK – Výkaz FIN (sňato 28. 6. 2016)
VAK – Vyhodnocení provozních výdajů (sňato 28. 6. 2016)
VAK – Příloha (sňato 28. 6. 2016)
VAK – Rozvaha (sňato 28. 6. 2016)
VAK – Úvěry (sňato 28. 6. 2016)

6. 6. 2016
Usnesení o odročení dražby (sňato 28.6.2016)

15. 6 .2016
Pozvánka na XV. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 24. 6. 2016)

1. 6. 2016
Usnesení – exekuce (sňato 20. 6. 2016)

27. 5. 2016
Usnesení o nařízení dražebního jednání (sňato 20. 6. 2016)

19. 5. 2016
DSO Vranovsko – návrh závěrečného účtu za rok 2015 (sňato 9. 6. 2016)
DSO SONP Podyjí – návrh závěrečného účtu za rok 2015 (sňato 9. 6. 2016)
DSO SONP Podyjí – výkaz FIN (sňato 9. 6. 2016)
DSO SONP Podyjí – zpráva o přezkumu hospodaření (sňato 9. 6. 2016)
DSO SONP Podyjí – inventarizační zpráva (sňato 9. 6. 2016)
DSO SONP Podyjí – Rozvaha (sňato 9. 6. 2016)
DSO SONP Podyjí – Výkaz zisku a ztráty (sňato 9. 6. 2016)
DSO SONP Podyjí – Příloha (sňato 9. 6. 2016)

28. 4. 2016
Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam – daň z nemovitosti (sňato 1. 6. 2016)

25. 4. 2016
Usnesení č. 13/2016 (sňato 16. 5. 2016)
Usnesení o dražbě (sňato 6. 6. 2016)
Zásady územního rozvoje JmK – veřejná vyhláška (sňato 10. 6. 2016)

21. 4. 2016
MUDr. Lerch – oznámení o dovolené (sňato 9.5. 2016)

23. 2. 2016
Odvoz nebezpečného odpadu (sňato 2. 5. 2016)
Odvoz velkoobjemového odpadu (sňato 2. 5. 2016)

11. 3. 2016
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – TS Lesná mlýn (č. p. 1-21 + č.p. 84 a 101) 20. 4. 2016 (sňato 22. 4. 2016)
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – TS Lesná mlýn (celá ulice směr Znojmo) 22. 4. 2016 (sňato 25. 4. 2016)

13. 4. 2016
Pozvánka na XIV. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 22. 4. 2016)

4. 4. 2016
Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2015 (sňato 22. 4. 2016)
Zpráva o přezkumu hospodaření obce Lesná za rok 2015 (sňato 22. 4. 2016)
Výkaz FIN (sňato 22. 4. 2016)

17. 3. 2016
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – TS Lesná mlýn (celá ulice směr Znojmo) 11. 4. 2016 (sňato 12. 4. 2016)

9. 3. 2016
Nepřítomnost starosty a místostarostky ve čtvrtek 10. 3. 2016 (sňato 11. 3. 2016)

7. 3. 2016
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – TS Lesná statek 11. 4. 2016 (sňato 12. 4. 2016)

3. 3. 2016
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – TS Lesná statek 5. 4. 2016 (sňato 6. 4. 2016)

29. 2. 2016
Usnesení č. 12/2016 (sňato 17. 3. 2016)

25. 2. 2016
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – TS Lesná statek 6. 4. 2016 (sňato 7. 4. 2016)
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – TS Lesná statek 15.4. 2016 (sňato 18. 4. 2016)

17. 2. 2015
Pozvánka na XIII. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 26. 2. 2016)

15. 2. 2015
Sdružení obcí pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska – Návrh rozpočtu na rok 2016 (sňato 4. 3. 2016)

10. 2. 2016
SONPP – Návrh rozpočtu na rok 2016 (sňato 4. 3. 2016)

2. 2. 2016
Usnesení č. 11/2016 (sňato 23. 2. 2016)

20. 1. 2016
Pozvánka na XII. zasedání zastupitelstva obce Lesná (sňato 29. 1. 2016)

14. 1. 2016
Usnesení o nařízení dražebního jednání (sňato 23. 2. 2016)
Opatření obecné povahy – Národní plán povodí Dunaje (sňato 23. 2. 2016)

11. 1. 2016
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 (sňato 15. 2. 2016)

6. 1. 2016
Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2016 (sňato 29. 1. 2016)

5. 1. 2016
Seminář ke kotlíkovým dotacím – Vranov nad Dyjí (sňato 18. 1. 2016)
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2016 (sňato 9. 3. 2016)

21. 12. 2015
Usnesení č. 10/2015 (sňato 11. 1. 2016)

17. 12. 2015
Veřejná vyhláška – oznámení o zastavení řízení ve věci omezení přístupu na účelovou komunikaci (sňato 14. 1. 2016)

16. 12. 2015
Vyhláška č. 2/2015 Obce Lesná – o místním poplatku za odpad (sňato 21. 1. 2016)
Vyhláška č. 3/2015 Obce Lesná – o místním poplatků ze psů (sňato 21. 1. 2016)
Vyhláška č. 4/2015 Obce Lesná – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (sňato 21. 1. 2016)
CETIN – vyjádření o existenci sítí zdarma (sňato 21. 1. 2016)
Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účinné od 1.1.2016 (sňato 21. 1. 2016)
Informace pro občany ČR – trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny (sňato 21. 1. 2016)
Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech účinné od 1.1.2016 (sňato 21. 1. 2016)

8. 12. 2015
Provoz OÚ Lesná během vánočních svátků (sňato 5. 1. 2016)

Dokumenty vyvěšené v roce 2016

Dokumenty vyvěšené v roce 2015

Dokumenty vyvěšené v roce 2014

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *