V zimě 2014 začal vycházet zpravodaj obce Lesná nazvaný Lesňácké listy.
Cílem zpravodaje je nezávisle informovat o jednáních zastupitelstva a dění v obci.
Vydavatel: Obec Lesná, Lesná 21, 671 02 Šumná, IČO: 00600482
Evidenční číslo: MK ČR E 21991
Šéfredaktor: Hana Prchalová
Redakční rada: Martina Kubová, Vojtěch Solař
Kontakt: lesnackelisty@obec-lesna.eu

Zpravodaje ke stažení:

Zima 2014 – nulté číslo
1/2015 Jaro
2/2015 Léto
3/2015 Podzim
4/2015 Zima

1/2016 Jaro

1/2017 Jaro
2/2017 Léto
3/2017 Podzim
4/2017 Zima

1/2018 Jaro