Složení zastupitelstva po volbách v roce 2018:

 • Prchal Ivo – starosta
 • Papoušková Jana – místostarostka
 • Hamřík David
 • Kubová Martina
 • Solař Josef
 • Svoboda Jaroslav
 • Svozil Jakub
Finanční výbor:

 • Kubová Martina – předseda výboru
 • Solař Josef
 • Svozil Jakub

Kontrolní výbor:

 • Hamřík David – předseda výboru
 • Svoboda Jaroslav
 • Vacík Miroslav

 

Informace o konání zasedání zastupitelstva jsou na úřední desce.

Jednání zastupitelstva jsou podle zákona o obcích veřejná a budeme velmi rádi, když přijdete, řeknete svůj názor na různé problémy a podáte návrhy, jak by se daly dané problémy řešit.