Obec Lesná

 

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 (schváleno v ZO 27. 12. 2018, zveřejněno 16. 1. 2019)
Návrh rozpočtu PO MŠ Lesná na rok 2019 (vyvěšeno 5. 12. 2018, projednáno 27. 12. 2018)
Schválený rozpočet MŠ Lesná na rok 2019 (schváleno 27. 12. 2018, zveřejněno 16. 1. 2019)
Návrh střednědobého výhledu PO MŠ Lesná na roky 2020-21 (vyvěšeno 5. 12. 2018, projednáno 27. 12. 2018)
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Lesná na roky 2020-21 (schváleno 27. 12. 2018, zveřejněno 16. 1. 2019)
Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2018
(vyvěšeno 15. 1. 2018, schváleno 1. 2. 2018)
Schválený rozpočet obce Lesná na rok 2018 (schváleno 1. 2. 2018, zveřejněno 28. 2. 2018)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lesná na roky 2019-2023 (zveřejněno 12. 11. 2018)
Střednědobý výhled rozpočtu obce Lesná na roky 2019-2023 (schváleno 29. 11. 2018, zveřejněno 5. 12.2018)
Rozpočtové opatření č. 1/2018 (provedeno 28. 2. 2018, zveřejněno 27. 3. 2018)
Rozpočtové opatření č. 2/2018 (provedeno 29. 3. 2018, zveřejněno 12. 4. 2018)
Rozpočtové opatření č. 3/2018 (provedeno 30. 4. 2018, zveřejněno 14. 5. 2018)
Rozpočtové opatření č. 4/2018 (provedeno 31. 5. 2018, zveřejněno 25. 6. 2018)
Rozpočtové opatření č. 5/2018 (provedeno 30. 6. 2018, zveřejněno 24. 7. 2018)
Rozpočtové opatření č. 6/2018 (provedeno 30. 7. 2018, zveřejněno 2. 8. 2018)
Rozpočtové opatření č. 7/2018 (provedeno 30. 8. 2018, zveřejněno 12. 9. 2018)
Rozpočtové opatření č. 8/2018 (provedeno 27. 9. 2018, zveřejněno 10. 10. 2018)
Rozpočtové opatření č. 9/2018 (provedeno 30. 10. 2018, zveřejněno 12. 11. 2018)
Rozpočtové opatření č. 10/2018 (provedeno 30. 11. 2018, zveřejněno 5. 12. 2018
Rozpočtové opatření č. 11/2018 (provedeno 31. 12. 2018, zveřejněno 16. 1. 2019
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 (schváleno 14. 12. 2017, zveřejněno 15. 12. 2017)
Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2017, Zpráva o přezkumu hospodaření, Výkaz FIN (zveřejněno 30. 5. 2018)
Závěrečný účet obce Lesná za rok 2017 (schváleno 21. 6. 2018, zveřejněno 25. 6. 2018)
Návrh rozpočtu PO MŠ Lesná na rok 2018 (vyvěšeno 15. 1. 2018, schváleno 1. 2. 2018)
Rozpočet PO MŠ Lesná na rok 2018 (schváleno 1. 2. 2018, zveřejněno 28. 2. 2018)
Návrh střednědobého výhledu PO MŠ Lesná na roky 2019-20 (vyvěšeno 15. 1. 2018, schváleno 1. 2. 2018)
Schválený střednědobý výhled PO MŠ Lesná na roky 2019-20 (schváleno 15. 1. 2018, zveřejněno 28. 2. 2018)


Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2017
 (vyvěšeno 5. 1. 2017, schváleno 26. 1. 2017)
Schválený rozpočet obce Lesná na rok 2017 (schváleno 26. 1. 2017, zveřejněno 2. 3. 2017)
Rozpočtové opatření č. 1/2017 (provedeno 28. 2. 2017, zveřejněno 15. 3. 2017)
Rozpočtové opatření č. 2/2017 (provedeno 31. 3. 2017, zveřejněno 13. 4. 2017)
Rozpočtové opatření č. 3/2017 (provedeno 28. 4. 2017, zveřejněno 15. 5. 2017)
Rozpočtové opatření č. 4/2017 (provedeno 28. 5. 2017, zveřejněno 16. 6. 2017)
Rozpočtové opatření č. 5/2017 (provedeno 30. 6. 2017, zveřejněno 24. 7. 2017)
Rozpočtové opatření č. 6/2017 (provedeno 31. 7. 2017, zveřejněno 21. 8. 2017)
Rozpočtové opatření č. 7/2017 (provedeno 31. 8. 2017, zveřejněno 13. 9. 2017)
Rozpočtové opatření č. 8/2017 (provedeno 29. 9. 2017, zveřejněno 5. 10. 2017)
Rozpočtové opatření č. 9/2017 (provedeno 30. 10. 2017, zveřejněno 10. 11. 2017)
Rozpočtové opatření č. 10/2017 (provedeno 30. 11. 2017, zveřejněno 15. 12. 2017)
Rozpočtové opatření č. 11/2017 (provedeno 30. 12. 2017, zveřejněno 15. 1. 2018)
Střednědobý výhled rozpočtu obce Lesná 2016 – 2020
Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2016, Zpráva o přezkumu hospodaření, Výkaz FIN
Závěrečný účet obce Lesná za rok 2016 (schváleno 11. 5. 2017, zveřejněno 31. 5. 2017)

Sdružení pro obnovu a rozvoj obcí Vranovska

Zveřejněné dokumenty naleznete na www.navstivtevranovsko.cz v sekci O Vranovsku, kde je po pravé straně Svazek obcí. Přímý odkaz naleznete zde

 

Svazek obcí v Národním parku Podyjí

Zveřejněné dokumenty naleznete na www.sonpp.cz v sekci Úřední deska. Přímý odkaz naleznete zde

 

VAK Znojemsko

Zveřejněné dokumenty naleznete na www.vakznojemsko.znojmo.cz