Obec Lesná

Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2017 (vyvěšeno 5. 1. 2017, schváleno 26. 1. 2017)
Schválený rozpočet obce Lesná na rok 2017 (schváleno 26. 1. 2017, zveřejněno 2. 3. 2017)
Rozpočtové opatření č. 1/2017 (schváleno 12. 4. 2017, zveřejněno 13. 4. 2017)
Rozpočtové opatření č. 2/2017 (schváleno 12. 4. 2017, zveřejněno 13. 4. 2017)
Rozpočtové opatření č. 3/2017 (schváleno 11. 5. 2017, zveřejněno 15. 5. 2017)
Střednědobý výhled rozpočtu obce Lesná 2016 – 2020
Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2016, Zpráva o přezkumu hospodaření, Výkaz FIN
Závěrečný účet obce Lesná za rok 2016 (schváleno 11. 5. 2017, zveřejněno 31. 5. 2017)

Sdružení pro obnovu a rozvoj obcí Vranovska

Informace k novele zákona č. 250/2000 Sb.

Svazek obcí v Národním parku Podyjí

Informace k novele zákona č. 250/2000 Sb.

VAK Znojemsko

Informace k novele zákona č. 250/2000 Sb.