Realizované projekty v roce 2017

Oprava kostela sv. Terezie z Avily – I. etapa
Rozsah prací – výměna střešní krytiny, oprava střechy věže, fasády věže, fasády průčelí a odvodnění objektu
Předběžné náklady: 997.000,- Kč
Projekt bude realizován za podpory Ministerstva kultury částkou 195.000,- a Jihomoravského kraje částkou 438.000,- Kč
Realizace: červen – září 2017

Venkovní posilovna v obci Lesná
Předběžné náklady: 312.313,- Kč
Projekt bude realizován za podpory Ministerstva pro místní rozvoj částkou 218.619,- Kč
Realizace: cca červenec – září 2017

Výměna oken a dveří v kulturním zařízení Lesná
Předběžné náklady: 279.385,- Kč
Projekt bude realizován za podpory Jihomoravského kraje částkou 139.000,- Kč
Realizace: červenec-září 2017

Pořízení ochranných prostředků a výjezdového tabletu pro JSDH Lesná
Předběžné náklady: 150.398,- Kč
Projekt bude realizován za podpory Jihomoravského kraje částkou 105.000,- Kč

Realizované projekty v roce 2016

Obec Lesná – Obnova VO
Celkové náklady na projekt činily 356.597,- Kč
Projekt byl realizován za podpory Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 178.298,5,- Kč
Realizace: září 2016

Revitalizace veřejné zeleně v obci Lesná
Celkové náklady na projekt činily 366.136,- Kč
Projekt byl realizován za podpory Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 292.908,- Kč
Realizace: červenec – říjen 2016

Oprava střechy obecního úřadu
Celkové náklady na projekt činily 332.800,- Kč
Projekt byl realizován za podpory Jihomoravského kraje ve výši 155.000,- Kč
Realizace: prosinec 2016

Stavební úpravy hasičské zbrojnice
Celkové náklady na projekt činily 516.734,- Kč
Projekt byl realizován za podpory Jihomoravského kraje ve výši 250.000,- Kč
Realizace: srpen – listopad 2016

Realizované projekty v roce 2015

Odborný ořez lip a ořešáku na hřbitově, návsi a v parku za kostelem
Celý projekt financovala Správa Národního parku Podyjí prostřednictvím dotačního titulu
Náklady: 70.000,- Kč
Realizace: březen 2015

Vybavení JSDH Lesná věcnými prostředky
Celkové náklady na projekt činily 222.603,4,- Kč.
Projekt byl realizován za podpory Jihomoravského kraje částkou 150.000,- Kč.
Pořízené vybavení: elektrocentrála, hadice, zásahové obleky, přilby a rukavice pro členy JSDH

První dětské hřiště v obci Lesná
Celkové náklady na tento projekt činily 384.792,- Kč.
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva pro místní rozvoj částkou 249.631,- Kč.
Realizace: září 2015

Rekonstrukce budovy Obecního úřadu Lesná
Celkové náklady na tento projekt činily 403.581,- Kč (z toho investiční 300.301,- Kč a neinvestiční 103.280,- Kč)
Projekt by realizován za podpory Jihomoravského kraje částkou 112.000,- Kč.
Rozsah prací: nový strop nad kanceláří, zalití a zateplení stropu z hurdis nad knihovnou, nová elektroinstalace, nová otopná soustava, nová vinylová podlaha, nový kancelářský nábytek a nová rozhlasová ústředna
Realizace: září-prosinec 2015