Okolí obce Lesná je velmi bohaté na různé zajímavosti. Díky své geografické poloze je velmi vhodným startovním místem pro pěší turisty i cykloturisty.

Samotný katastr je zcela ponořen v ochranném pásmu Národního parku Podyjí, který nabízí velké možnosti v poznávání přírody a historie.
Pro bližší poznání NP Podyjí je vhodné navštívit Návštěvnické středisko v Čížově.
Samotná obec dříve ležela na území vranovského panství, jehož majitelé, zejména hrabata Mniszkové a s nimi spříznění Stadničtí, budovali v okolí vranovského zámku lesopark, ve kterém se dochovalo plno drobných staveb.
Okolí obce je nadále bohaté na velké množství obranných hradů, které vznikaly po roce 1300 v důsledku ochrany nově vzniklé hranice. Jejich podoba se ovšem během staletí měnila a některé hrady byly přestavěny na zámky. K některým z nich ovšem nebyl osud milostivý, a tak se z nich staly ruiny. Na české straně to je především zámek Znojmo (vzdálený od obce 17 km), zřícenina hradu Nový hrádek (vzdálený 10 km), státní zámek Vranov nad Dyjí (vzdálený 6,7 km), zřícenina hradu Cornštejn (vzdálený 15 km), státní hrad Bítov (vzdálený 17 km). Na rakouské straně je to pak zejména zřícenina Kaja a hrad Hardegg. Chcete li navštívit další památky na rakouské straně, pak mezi nejbližší patří zámek Riegersburg, premonstrátský klášter v Gerasu, městská památková rezervace Drosendorf, městečko Retz a mnoho dalších.