Po osvobození Rudou armádou dne 9. května 1945 se vedení obce ihned ujali Češi. Protože obec měla většinu německého obyvatelstva, spravoval obec nejdříve komisař. Původní němečtí obyvatelé byli za asistence armády a SNB vystěhováni. České rodiny, kterým byly přidělovány domy, přicházely do obce hned v prvních dnech po osvobození, takže do konce června byla již obec osídlena Čechy. Ještě před vznikem národního výboru se změnil název obce – z německého Liliendorf na české Lesná. 13. června 1948 obec navštívil tehdejší prezident Edvard Beneš.

V roce 1960 byl postaven kulturní dům, který ale kvůli své nevhodné geografické poloze ztratil význam, a proto je v dnešní době využíván jako archiv. Na počátku 70. let se začala zvelebovat obec – dobudování kanalizace, likvidace rybníků na návsi, nové chodníky, přestavba hasičské zbrojnice a výsadba nových okrasných dřevin v obci. V říjnu 1976 skončil svoji činnost MNV Lesná a obec od nových voleb spadala pod MNV Šumná. Nejnovější kapitolu obce vytvořily listopadové události v roce 1989, které oživily i změnily život v obci, jejíž občané projevili vůli po samostatnosti. Na posvícení v roce 1994, kdy obec slavila 200 let od svého založení, přijelo do obce velké množství dřívějších odsunutých obyvatel z Německa a Rakouska. V posledních deseti letech byla v obci provedena plynofikace, kanalizace a obec byla napojena na vodovodní řadu ze Šumné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *