Sbor dobrovolných hasičů vznikl v Lesné až v roce 1904. 18. května 1904 se obecní zastupitelstvo rozhodlo založit potřebný hasičský sbor. Tomuto rozhodnutí předcházelo několik ničivých ohňů, které se staly přímo v obci. 30. května 1904 se obrátilo zastupitelstvo obce na místní občany, aby vstupovali do nově založeného hasičského sboru. První neoficiální schůze se konala 13. června v místním hostinci, kde byly přijaty stanovy, které byly odeslány ke schválení místodržitelství do Brna. Po schválení těchto stanov mohla být 31. července 1904 v budově místní školy první valná hromada. Tento den je považován za vznik místního sboru dobrovolných hasičů.

11. srpna 1904, tedy téměř ihned po schválení stanov, byla zakoupena u brněnské firmy Hiller čtyřkolová stříkačka s hadicí o délce 180 metrů za 2090 K. Již 31. srpna 1904 se začala stavě současná hasičská zbrojnice.
Hasiči se tak stali významnou součástí života v obci, pořádali hasičská cvičení, taneční zábavy a byli velmi důležitou složkou při každé oslavě. Po 2. světové válce vystřídal německý sbor český sbor. Prvním českým starostou byl zvolen Vendelín Mlejnek, velitelem Stanislav Ondrák a zástupcem velitele Karel Procházka. V roce 1968 obdržela Lesná od PS útvaru v Sušicích skříňovou Tatru T805, která sloužila do roku 1986, kdy ji nahradil současný automobil místního sboru – AVIA 31 special.

Sbor dobrovolných hasičů Lesná měl skvělé výsledky v soutěžích ve všech kategoriích. Velkou mírou se na tom podílel především Vladimír Železný. Za největší úspěch lze považovat absolutní vítězství můžu v okresním kole v Břežanech v roce 1993. Muži se poté umístili v krajském kole ve velké konkurenci na 11 místě.

Místní požární organizace se i po 2. světové válce stala neodmyslitelnou součástí života obce. Pořádala plesy, taneční zábavy, hasičská cvičení a stala se nejaktivnější, nejaktivnější a nejdéle působící složkou v obci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *