Mateřskou školu v Lesné povolilo Ministerstvo školství v roce 1945 a hned další rok zahájila mateřská škola svoji výuku, od té doby plně funguje.
Od 1. září 2014 je v mateřské škole zapsáno 20 dětí. Mateřskou školu navštěvují děti nejen z Lesné, ale i z okolních vesnic – z Milíčovic, Vracovic, Onšova, Chvalatic a Bítova. Z celkového počtu 20 dětí jsou čtyři předškolního věku.
Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu – Poznáváme svět kolem nás.
O provoz mateřské školy se starají tři zaměstnanci.

Ředitelka: Kavanová Dana
Tel.: 515 291 309

O činnosti mateřské školy Vás pravidelně informujeme ve zpravodaji obce.