Knihovna v naší obci funguje od roku 1946.
Aktuálně je v knihovně k dispozici 1931 knih, které se pravidelně doplňují o nově zakoupené knihy. Minimálně dvakrát do roka jsou knihy doplněny o výměnný fond z regionálního oddělení znojemské knihovny.
V knihovně je možné si zapůjčit i dvě periodika – časopis Instinkt a ABC pro děti.
Knihovna má nyní 27 registrovaných členů.
Služba je občanům poskytnuta zdarma.

Otevírací doba: čtvrtek 16:00 – 18:00
Knihovnice: Kubová Martina
Web: lesna.knihovna.cz