Obec Lesná

tímto ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů zveřejňuje, že pro účely zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů byl jmenován ke dni 25. 5. 2018:

Mgr, Mária Chvajová Staňková, advokátka AK Staňková a Partneři, s. r. o., advokátní kancelář, se sídlem Stroupežnického 2328/30, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242924.

Zvolený pověřenec bude vykonávat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů samostatně.