17. a 18. října 2005 se u nás v obci konalo tradiční posvícení. Bohužel již několik let se v naší obci dodržuje jen málo zvyků. Jinak tomu nebylo ani letos. V sobotu v ranních hodinách členové Sboru dobrovolných hasičů společně s několika dalšími dobrovolníky zajistili dovoz posvícenské máje, připravili věnec, odpoledne společně s dětmi nazdobili máju i věnec a poté postavili. V odpoledních hodinách bylo připraveno pro všechny obyvatele posezení pod májou. Dalším zvykem je poděkování za úrodu, které je součástí mše k patronce obce, svaté Terezii. Za úrodu děkujeme výzdobou kostela, kterou tvoří zelenina, ovoce, květiny i obiloviny.