V sobotu 13. června 2015 se v naší obci uskutečnil Dětský den. Děti i všichni přítomní si opravdu přišli na své. Pořadatelé, Sbor dobrovolných hasičů Lesná, Obec Lesná a Obec Horní Břečkov, nachystali opravdu pestrý program. Nechyběly hry, skákací hrady, ukázka techniky integrovaného záchranného systému, autogramiáda znojemských hokejistů Radka Čípa a Petera Puchera a projížďka na koních. Velký dík patří všem pořádajícím, všem sponzorům a všem, kteří přišli a zažili pohodové příjemné odpoledne.

Sponzoři akce:
FACHKAS s. r. o.
ELVÝZ s. r. o.
BWOOD s. r. o.
Střechy Pavel Daňhel
Požární bezpečnost s. r. o.
Karin a Miroslav Weidenthalerovi
Hostinec U Svobodů
Zelenina Radek Nečas
Petr Zach