29. listopadu 2014 v 9:00 se naši hasiči vydali pro vánoční strom, ještě ten den v odpoledních hodinách strom postavili a nazdobili.
20. prosince 2014 se na prostranství vedle obecního úřadu konalo tradiční Zpívání u vánočního stromu.
O průběhu obou akcí Vás informuje naše fotogalerie.