I v letošním roce prošel naší obcí masopustní průvod. O jeho průběhu informuje následující fotografie. Velký díky patří občanům, kteří se zapojili ať už svojí účastí v průvodu nebo přivítali masky s otevřenou náručí!