Již druhý ročník karnevalu pro děti se uskutečnil 22. února v Hostinci U Svobodů. O zdárném průběhu celé akce informuje naše fotogalerie.