Po dlouhých letech jsme se v sobotu 2. února 2013 pokusili v naší obci obnovit tradici masopustních průvodů.
Ve fotogalerii můžete vidět, zda se nám to povedlo…
Vybrané peníze budou použity na pořádání dalších akcí, které nás v budoucnu čekají. Jedná se zejména o dětský karneval (16. února) a dětský den.

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili do této akce! Kéž by se v budoucnu počet aktivních občanů zvyšoval…