V sobotu 16. února 2013 se v hostinci U Svobodů uskutečnil dětský karneval. V následující fotogalerii si můžete prohlédnout první ročník této akce. Na tomto místě je potřeba poděkovat všem organizátorům z řad dobrovolných hasičů a také Hostinci U Svobodů za poskytnutí veškerého servisu.
Největší dík však patří všem dětem a rodičům, kteří na karneval přišli a ukázali tak potřebnost podobných akcí v naší obci.