Dne 30. 4. 2012 se i na Lesné dodržoval zvyk filipojakubské noci, která je nám známá jako pálení čarodějnic. Hrstka mladých nadšenců nejen z řad SDH Lesná uspořádala ve spolupráci s Obecním úřadu Lesná a hostincem U Potácelů na fotbalovém hřišti i přes všechny vzniklé překážky tuto akci. Vysoká vatra přes 3 metry, pohodová atmosféra a občerstvení v podobě alkoholických a nealkoholických nápojů a opékání buřtů přineslo spoustu zábavy a nevšedních zážitků. Děkujeme všem občanům za účast a všem organizátorům za velmi kvalitní a náročnou přípravu této akce během velmi krátké doby.