Dne 3. 6. 2012 se v naší obci uskutečnil dětský den, který pořádal Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Lesná. Pro děti byly nachystány hry, občerstvení, vystoupení místního sboru s požárním útokem, ukázky z výcviku psů a ukázka práce složek IZS JMK. Děkujeme všem sponzorům: APIA INDUSTRY, s.r.o., DASS LESNÁ, Hostinec U Svobodů, Hostinec U Potácelů, Potraviny Anna Potácelová a Zelenině Jana Nečasová, Ondřeji Kalandrovi a Karin Pokorné za finanční i hmotné dary a všem dalším, kteří se nějak podíleli na této akci. Dále bychom chtěli poděkovat za technickou spolupráci Mgr. Zdeňku Bínovi. Největší dík patří všem, kteří se celé akce aktivně zúčastnili!